ASD 535 – redo för stora uppgifter

ASD 535 är flaggskeppet i SecuriRAS ASD familjen. Den övervakar ytor på upp till 5 600 kvadratmeter. Enheten finns med en eller två sensorer, så detektorn kan analysera luftflödet från en eller två samlingsrör separat. Dessutom känner den aspirerande detektorn tillförlitligt av varje avvikelse i luftflödet och detekterar avbrott och stopp i samplingsrören. Upp till 400 meter samplingsrör med maximalt 120 samplingshål kan anslutas per röksensor. Ett samplingstryck på över 400 Pa är kraften som krävs, vilket ger ASD 535 utrustad med en av de starkaste fläktarna på marknaden.

Den robusta aspirerande detektorn kan användas i temperaturer mellan –30°C och +60°C – med full funktionsduglighet. Vid tillämpningar i kyl- och frysrum monteras ASD enheten direkt i frysområdet, och samplingshålen värms upp automatiskt för att förebygga nedisning. Via programvaran ASD Config sköter du konfiguration och underhåll bekvämt från brandlarmcentralen. Du behöver alltså inte bege dig in i områden med extremt låga eller höga temperaturer. Via RS-485 nätverk får du ytterligare möjlighet med fjärråtkomst till aspirerande detektorn.

ASD 535 – för stora övervakningsområden:

  • 32 dBA: ytterst låg bullernivå
  • inga ljuddämpningsåtgärder krävs
  • i stort sett osynlig installation
  • enkel att integrera med befintlig arkitektur
  • godkännanden: VdS, SBSC, DIBt, UL, FM, Activ-Fire, CCCF

Robust och diskret i drift

Även miljöfaktorer som damm, ånga, smuts tar sig ASD 535 an utan besvär. I det omfattade sortimentet av tillbehör hittar man dammfilter, vattenbehållarboxar och andra hjälpmedel. Med ”Autolearning” funktionen kan detektorn anpassa känsligheten till omgivningsförhållandena automatiskt. På så vis har ASD 535 optimal känslighet i varje situation, samtidigt som den skyddar mot falsklarm. Den är immun mot dammansamlingar tack vare den aerodynamiskt optimerade mätkammaren. Rörstråken och samplingshålen kan rengörs på egen hand med hjälp av en renblåsningsenhet. Materialet i rörstråken avgörs av förhållandena på plats.

Securiton tummar inte på kvaliteten hos ASD 535. Aspirerande detektorn är byggd för att hålla väldigt länge.

Trots att ASD 535 är utrustad med en kraftfull fläkt hörs den knappt. ASD är faktiskt en av de tystaste aspirerande detektorerna på marknaden. Den övertygar med en ytterst låg bullernivå (32 dBA) och uppfyller därmed ISO-standarden 11690-1 om utformning av tysta arbetsplatser.

ASD 535 – immun mot störstorheter:

  • 32 dBA: ytterst låg bullernivå
  • inga ljuddämpningsåtgärder krävs
  • i stort sett osynlig installation
  • enkel att integrera med befintlig arkitektur
  • godkännanden: VdS, SBSC, DIBt, UL, FM, Activ-Fire, CCCF
Modell ASD 535
Beskrivning Universell Aspirerande detektor med 1 eller 2 samplingsrör för övervakning av stora ytor
Antal samplingsrör 42371
Röksensor Högkänslig röksensor med högeffekts-LED, LVSC-rökkammare och patenterat luddfilter
Övervakningsyta Upp till 5 600 m2
Direkt integrering med Ja, med XLM-35-modul (larm, försignal, störningar, dag/natt-omställning av känslighet, Reset osv.)
SecuriFire brandlarmsystem
Röknivåindikering Tillval (version -3 och -4)
Programmering (datorverktyg) ASD Config
Konfiguration EasyConfig
Rörledningsberäkning ASD PipeFlow
Godkännanden VdS, SBSC, DIBt, UL, FM, Activ-Fire, CCCF
Tillämpningar Höglager, fryslager, stora datorhallar, historiska byggnader, stora/höga ytor osv.