Nu miljöbedömds SecuriFire brandlarmsystem av både Sunda Hus och Byggvarubedömning.

SundaHus och Byggvarubedömning erbjuder fastighetsägare trygghet, nu och i framtiden, genom ett brett utbud av tjänster för medvetna materialval. Med ett webbaserat system och kvalificerad rådgivning är SundaHus & Byggvarubedömning en helhetslösning för att systematisera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i en byggnads hela livscykel.

SundaHus i Linköping AB (publ) grundades 1990 som ett konsultbolag för en bättre inomhusmiljö och är idag en ledande aktör på området medvetna materialval. Byggvarubedömningen (BVB) är en ekonomisk förening. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla och äga ett system för bedömning av byggvaror, sätta upp kriterier för bedömning av byggvaror, tillhandahålla webbaserad information om bedömda byggvaror samt påverka produktutvecklingen av byggvaror.

SecuriFire passar anläggningar i alla storlekar:

SecuriFire 500 passar för lokaler som exempelvis mindre kontor och förskolor.

SecuriFire 1000/2000 passar bra för medelstora lokaler, som exempelvis butiker och skolor.

SecuriFire 3000 passar för större anläggningar som exempelvis sjukhus, gallerior, kontorskomplex och muséer. Systemet är unikt utformat för att tillgodose behoven hos fristående installationer eller nätverksanslutna system med flera centralenheter. SecuriFire 3000 är marknadens mest pålitliga brandlarmsystem som även går att skräddarsy efter dina behov. Systemet har dubbla uppsättningar av alla komponenter vilket gör att det finns back-up om någon del går sönder.

Aspirerande rökdetektorsystem – SecuriRAS ASD

De aspirerande detektorerna från Securiton räknas bland de mest tillförlitliga systemen för tidig brandvarning.

Modellserien SecuriRAS ASD (Aspirating Smoke Detector) har en kapacitet utan motstycke och upptäcker uppkommande bränder blixtsnabbt. Den tillförlitliga och robusta detektorn är utvecklad i Schweiz och tillverkad i Tyskland. Rökdetektorn passar bland annat i datahallar, laboratorier, industrier och lagerutrymmen.

Linjärt värmedetektorsystem – SecuriSens ADW

Där traditionella detektorer når sina fysiska gränser, kommer värmedetektorn SecuriSens ADW 535 av linjetyp till sin rätt. Den smarta värmedetektorn SecuriSens fungerar perfekt även under extremt svåra förhållanden.

SecuriSens klarar av helautomatisk övervakning av stora områden, frätande gaser, extrem fuktighet samt höga temperaturer. Den klarar även av att skilja mellan falsklarm och verklig fara. Värmedetektorn passar perfekt för industrier, parkeringsgarage, tunnlar samt som fasadlarm.

SecuriStar upptäcker bränder på rekordtid

Brandlarmsdetektorn SecuriStar ingår i SecuriFire-systemet och är en anpassningsbar (adaptiv) detektor. SecuriStar registrerar och rapporterar uppstående bränder med tillförlitlighet och precision.

Via den unika ”Cubus Levelling” algoritmen anpassar sig detektorerna automatiskt efter omgivnings- förhållandena. SecuriStar är den enda detektorserie som uppfyller samtliga EN 54 normerna: EN 54-3, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-26, EN 54-29 och EN 54-30

Campus Albano skyddas av brandlarmet SecuriFire

I Albano pågår just nu byggnationen av ett helt nytt campusområde. Det är Akademiska Hus som uppför tre huskroppar om totalt 65 000 kvm, som ska inrymma nya universitetslokaler. Fastigheterna kommer skyddas mot brand med brandlarmet SecuriFire, från tillverkaren...

Stor brandlarmsanläggning till gymnasieskola i Hässleholm

I samband med den stora renoveringen av Jakobsskolan i Hässleholm beslöt man att uppgradera brandlarmet till SecuriFire från Elektroskandia. Det är ett stort och komplext projekt som pågår under två års tid och en utmaning har varit att installationsarbetet utförts...

TeamSecurity ny SecuriFire partner

Elektroskandia är generalagent för brandlarmet SecuriFire och samarbetar med drygt 20-talet SecuriFire Partners, som är utbildade i installation, driftsättning och service på systemen. Vi besökte TeamSecurity i Malmö, som är en av de senaste partnerföretagen, för att...

Tryggare skola och idrottshall med moderna säkerhetslösningar

Nu pågår byggnationen av Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby i norra Stockholm och de bägge byggnaderna om totalt 12 800 kvm skyddas av senaste säkerhetsteknik. Elektroskandia har levererat såväl brandlarm och talat utrymningslarm som passersystem och...

Brandlarmet SecuriFire säkrar Viktoriaskolan i Skara

På Viktoriaskolan i Skara kan eleverna känna sig trygga. Säkerheten har högsta prioritet och förutom passagesystem, inbrottslarm och kameraövervakning skyddas skolan av brandlarmet SecuriFire. Viktoriaskolan är en nybyggd högstadieskola för cirka 600 elever....

SEB:s nya huvudkontor skyddas av brandlarmet SecuriFire

I Arenastaden i Solna ligger SEB:s nya huvudkontor. Med en totalyta om närmare 100 000 kvm är det ett av Sveriges största nybyggda kontor. Byggnaderna är utformade med hållbarhet, nytänkande, arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Fastigheterna skyddas av brandlarmet...

SecuriFire brandlarm säkrar Hallströms nya industrilokaler

I Ås nordväst om Östersund har industriföretaget Hallströms Verkstäder investerat i en helt ny produktionsanläggning. Med en yta på 12 500 kvadratmeter är det en av de större och mest moderna industrierna i Jämtland. Lokalerna är säkrade med brandlarm från SecuriFire....

”Vi vill arbeta med leverantörer och produkter som ligger i framkant”

Efterfrågan på brandlarm växer och allt fler väljer SecuriFire, som marknadsförs och säljs av Elektroskandia. För att säkerställa kvaliteten fram till driftsatt system samt service och support har Elektroskandia byggt upp ett nät av SecuriFire-partners runt om i...