SecuriSens d-LIST – Linjär värmedetektor med sensorkabel

SecuriSens d-LIST är en adresserbar, linjär värmedetektor med sensorkabel för specifika brandskyddande applikationer. Den kännetecknas av sin exakta detektion, höga reaktionshastighet, enkla installation, idrifttagning och dess underhållsfria design. Olika sensorintervaller, kabelförgreningar i sensorkabeln och individuella temperatursensorer ger den perfekta lösningen för varje applikation. Upp till 500 meter sensorkabel kan anslutas till en centralenhet. d-LIST används framförallt i industriella applikationer.

Design och funktion

SecuriSens d-LIST systemet är baserat på att hämta upp data från flera temperatursensorer som är integrerade i SEC 15 sensorkabeln i regelbundna intervaller. Systemet mäter både den verkliga värmetemperaturen i omgivningen (konvektionsvärme) och en del av den infraröda bestrålningen (strålningsvärme). Tack vare dessa egenskaper och en pollningscykel på 10 sekunder, är responstiden för den linjära värmedetektorn extremt kort. Den intelligenta centralenheten utvärderar mätdata och bestämmer larminstanser eller försignaler baserat på den specifika programmeringen. PC-mjukvaran d-LISTp800 är en flexibel programmeringsmiljö som enkelt möjliggör programmering av centralenheten enligt de projektspecifika kraven. De programmerbara reläerna, vilkas tillgänglighet beror på centralenheten, kan användas för att manövrera de nödvändiga systemet i händelse av ett larm eller fel.

Applikationer

Tack vare dess utmärkta motstånd mot extrema miljöförhållanden, används SecuriSens d-LIST var som helst där konventionella punktdetektorer inte kan garantera ett optimalt skydd och där exakt detektion är nödvändig.

Typiska applikationer:

 • Kabel- och försörjningstunnlar t.ex. i kraftverk och tung industri
 • Bilparkeringar, fordonshissar
 • Kylrum
 • Skydd av industriella objekt, som transportbandssystem och produktionslinjer
 • Stationer och tunnlar under mark
 • Ihåliga golv och undertak
 • Förbränningsanläggningar, återvinningsstationer
 • Sågverk, jordbrukssektorer
 • Öppna lastplattformar
 • Och många andra specialapplikationer

Sensorkabel SEC 15

Temperatursensorer (halvledare) finns placerade inuti sensorkabeln med fritt valbara intervaller beroende på applikation. Dessa är elektriskt anslutna till varandra med hjälp av en bandkabel. Bandkabeln med temperaturmätande punkter är omgiven av fyllnadsmaterial som ger en aluminiumsköld mot elektromagnetisk

påverkan. Kabelmanteln förseglar kabeln ordentligt på alla sidor och är gjord av flamsäkert, halogenfritt material. Standard sensorintervaller är 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter och 5 meter. Andra sensorintervaller mellan 25 cm och 10 meter är möjliga på begäran. Sensorkabeln SEC 15 är prefabricerad till önskad längd och levereras med en krympkoppling och ändskydd.

Centralenhet SCU 800

Centralenhet SCU 800 är styrenheten som möjliggör anslutning av upp till två SEC 15 sensorkablar med ström, utför pollningscykler för de anslutna sensorerna var 10:e sekund, registrerar de mottagna temperaturvärdena och utvärderar därefter dem enligt varierande kriterier. Ett brandlarm utlöses när antingen temperaturen vid en mätpunkt överstiger ett bestämt tröskelvärde, eller när en specifik temperaturökning registreras över tid (differentiellt beteende). Båda larmgränserna kan fritt programmeras för upp till 64 konfigurerbara brandsektioner. Falsklarm orsakade av naturliga temperaturavvikelser kan minimeras enormt via specifika utvärderingsalgoritmer. Larm indikeras både visuellt på enhetens framsida och via potentialfria kontakter för vidarebefordran till andra datoriserade styrsystem eller till ett brandlarmsystem. Genom detta, utvärderas båda kabelsektionerna separat och ett larm signaleras också separat. Fel upptäcks omedelbart tack vare den kontinuerliga pollningen av sensordata.

Centralenhet SCU 800 finns i två versioner:

 • SCU 800-3 med två kollektiva larmreläer (ett per sensorkabel) och ett kollektivt felfunktionsrelä.
 • SCU 800/16 med 16 gruppreläer som kan programmeras att signalera larm, förlarm eller fellarm per grupp, plus ett kollektivt felfunktionsrelä.

Datagränssnitt och nätverk

Ett seriellt RS-232 gränssnitt används för att programmera och ställa in larmgränsvärdet med hjälp av mjukvaran d-LISTp800. Upp till 31 centralenheter SCU 800 kan anslutas tillsammans via ett RS-485 gränssnitt och sedan utvärderas och manövreras centralt med hjälp av en LIST styrenhet.

Fjärrstyrd display RDU 316

RDU 316 är en fjärrstyrd displayenhet som använder kommunicerar med klartext med upp till 31 centralenheter SCU 800. I kombination med centralenheten, genereras meddelanden som visas kronologiskt (tid och datum) på ett felsäkert sätt och som pålitligt kan sparas och läsas ut. Slingminnet och klockan i realtid på RDU 316 tillåter upp till 450 meddelanden att visas och sparas med datumstämpel. I praktiken betyder detta att ett larm vidarebefordras till displayen i klartext med numret på centralenheten, sektionen och mätpunkten. Beroende på typ av meddelande, visas dessa i displayen med valt språk grönt, orange eller rött. RDU 316 sparar meddelanden från alla anslutna centralenheter, som larm, fel eller andra tekniska incidenter. Anslutningen görs via en RS-485 buss, som kan ha en maximal längd på 1 000 meter till det centrala systemet.

ATEX

En motsvarande version av d-LIST systemet finns tillgänglig för användning i potentiellt explosiva atmosfärer (zon 2 och 22).

Systemdesign

SecuriSens d-LIST systemet består av minst en centralenhet SCU 800 och en eller två anslutna sensorkablar SEC 15. En kommunikationskabel kan också installeras mellan centralenheten och kopplingsbox CBO 5 vilket möjliggör anslutning av sensorkabel på annan plats än i centralenheten. Alternativt kan även SECcon pluggar användas.

Individuella temperatursensorer ES

Individuella sensorer i kapslingar av rostfritt stål finns tillgängliga för en exakt temperaturövervakning i kritiska områden. Dessa levereras med en anslutningskabel som mäter 1, 5 eller 10 meter och som ansluts till sensorkabeln eller centralenheten via kopplingsboxar. Sensorerna registrerar temperaturen vid en upplösning av 0,1°C. Temperaturmätområdet ligger mellan -55°C och 120°C.

Montering

Sensorkabeln monteras med CLIC klämmor i plast som standard. Det maximala avståndet mellan klämmorna är 1 meter. Klämmor i rostfritt stål och andra specifika fästsystem finns tillgängliga vid speciella behov.

Modul OIM

Med modulen OIM, kan differentialbeteendet avaktiveras under en bestämd tid efter en ingående signal för specifika sensorgrupper. Detta kan vara praktiskt bredvid dörrar eller lastkajer eller kylrum för att förebygga falsklarm orsakade av plötsliga böljor av varm luft.

Mjukvara d-LISTp800

Med hjälp av mjukvaran kan d-LIST systemet justeras efter applikationen med utomordentlig lätthet och flexibilitet. Valfritt antal sensorer kan grupperas ihop. Den maximala- och differentialtemperaturens gränsvärden per sensor kan programmeras individuellt.

Underhåll

SecuriSens d-LIST systemet är i till stor del underhållsfritt. Temperatursensorernas position förblir densamma, även flera år senare. En kontroll av responsegenskaperna kan göras med minimal ansträngning tack vare den mobila, batteridrivna sensortestenheten STE 515.

Tekniska data – Sensorkabel SEC 15

Sensorintervaller standard 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m
Max kabellängd 2×250 m
Max antal sensorer 2×99
Mätområde -40 °C till +120 °C
Drifttemperatur (kontinuerlig) -40 °C till +85 °C
Drifttemperatur (kortsiktig) +120 °C
Kabelmaterial Halogen-fri, flamsäker (enligt EN 60332-1-2, EN 60332-2-2 och IEC 60754-1)
Kabeldiameter Ca 15 mm
Vikt per meter 0,35 kg/m
Färg Grå
Minsta böjradie 0,25 m
Installationstemperatur > +10 °C
VdS-godkänd i enlighet med EN 54-5 G 205143

Tekniska data – Centralenhet SCU 800

Centralenhet SCU 800-3 SCU 800/16
Drifttemperatur (kontinuerlig) -10 °C till +60 °C -10 °C till +60 °C
Mått (B × H × D) 260 × 150 × 90 mm 260 × 150 × 90 mm
Matningsspänning 21 till 29 V DC 21 till 29 V DC
Kapslingsmaterial Aluminium Aluminium
Skyddsform IP 65 IP 65
Vikt 1,9 kg 2,3 kg
Strömförbrukning (normal drift) 1,9 W 2,7 W
Reläer 2 x kollektiva larm

1 x kollektiv felfunktion

16 x fritt programmerbara (larm, försignal, fel)

1 x kollektiv felfunktion

Kontaktbelastning på relä 48 V DC/32 V AC/250 mA max 48 V DC/32 V AC/250 mA max
Återställningsingång 5 V DC, galvaniskt isolerad 5 V DC, galvaniskt isolerad
Gränssnitt RS-232 (programmering)

RS-485 (nätverk; RDU anslutning)

RS-232 (programmering)

RS-485 (nätverk; RDU anslutning)

VdS-godkänd i enl. med EN 54-5 G205143 G205143

 

Tekniska data – Kopplingsbox CBO

Kopplingsbox CBO 5-SEC CBO 5-ESD-T
Anslutning 1 eller 2 SEC 15 sensorkablar 8 ES individuella sensorer eller

1 SEC 15 sensorkabel och

4 ES individuella sensorer

Drifttemperatur (kontinuerlig) -35 °C till +60 °C (kortsiktig +80 °C) -35 °C till +60 °C (kortsiktig +80 °C)
Mått (B × H × D) 130 × 130 × 75 mm 130 × 130 × 75 mm
Skyddsform IP 66 IP 66
Kapslingsmaterial Glasfiberförstärkt polykarbonat Glasfiberförstärkt polykarbonat

 

Tekniska data – Temperatursensor ES

Mätområde -55 °C till +120 °C
Material Rostfritt stål 1.4571
Mått (B × H × D) ESD-A5-EL: 8 × 8 × 50 mm med 4 mm hål

ESD-A5-RL: Ø 8 × 50 mm

Längd på matningskabel 1 m, 5 m, 10 m

 

Tekniska data – Fjärrstyrd display RDU 316

Drifttemperatur 0 °C till 60 °C
Material ABS-FR
Mått 110 × 140 × 60 mm
Driftspänning 10 till 36 V DC
Strömförbrukning vid 24 V DC Normalt 40 mA. Vid larm 100 mA
Skyddsform IP 66

 

Tekniska data – Modul OIM

Ingång Kopplingskontakt på kopplingsplint, galvaniskt isolerad
Brytspänning 18 V till 31.9 V
Driftspänning 24 V DC
Drifttemperatur 0 °C till +40 °C
Mått (B × H × D) 68 × 82 × 40 mm
Vikt 0,076 kg
Montering DIN-skena