Brandlarmcentral SecuriFire 3000

SecuriFire 3000 – Dubblerad funktion är dubbelt så säkert

Mycket få brandlarmsystem ger ett brandskydd lika tillförlitligt som SecuriFire 3000 gör. Faktum är att alla dess komponenter – från mikroprocessorn till operativsystemet – återfinns i dubbel uppsättning.

Fortsätter fungera även efter flera fel

SecuriFire 3000 är en genomgående redundant konstruktion och åstadkommer vad inget annat system gör. Om ett fel uppstår i det aktiva systemet tar det sekundära systemet över hela funktionen i full drift. Detta garanterar maximal tillgänglighet och varje begynnande brand upptäcks blixtsnabbt – även om systemet är skadad på grund av flera ledningsavbrott.

Anpassar sig till varje krav

SecuriFire 3000 är inte bara extremt tillförlitlig, den är också enormt mångsidig och därmed kostnadseffektiv ända ner till dess decentraliserade, modulära arkitektur. Den består huvudsakligen av kontrollenheter, ”SecuriLine eXtended” slingkretsar, signalerande och alarmerande moduler, display och styrenheter. Alla dessa moduler används i det antal som behövs för storleken på brandlarmanläggningen och dess säkerhetskrav. Upp till 16 brandlarmcentraler kan nätverka via det redundanta SecuriFire LAN för att skapa ett kraftfullt övergripande brandlarmsystem. Upp till 14 brandlarmslingor ”SecuriLines eXtended” (med en total längd på upp till 3500 m) kan anslutas till en brandlarmcentral – vardera med upp till 250 adresserbara enheter (Multikriteriadetektorer, brandlarmknappar, in- och utgångsenheter etc.).

Intelligens handlar om att kontrollera något komplext med enkla medel

När en brand bryter ut är varje sekund du får guld värd innan du börjar ta itu med branden. Displayen på manöverpanelen har utformats så att du kan hitta vägen snabbt och svara på rätt sätt, även i stressade situationer. SecuriFire 3000 är så enkel att använda att du kan vara säker på att vinna de avgörande sekunderna. Manöverpanelen handhas med hjälp av funktionsknapparna och via manöverratten ”SecuriWheel” som låter dig navigera genom menyerna i en 5,7” TFT-färgdisplay på ett användarvänligt sätt. Manöverpanelen på brandlarmcentralen är så enkelt utformad, med ikoner och klartext, att du mycket enkelt kan förstå den uppkomna situationen med en enda blick. Alla systemtillstånd visas i klartext på färgdisplayen. Operatören kan välja mellan fyra olika språk även när systemet är igång. Manöverpanelen har också ett gränssnitt för att koppla upp en loggskrivare och en expansionsbuss för anslutning av upp till tre ytterligare externa manöverpaneler.

SecuriFire 3000 – Snabbfakta:

  • Blixtsnabb detektering av begynnande bränder
  • Fullt redundant maskin- och programvara
  • Modulär och decentraliserad struktur
  • Upp till 16 slingkretsar med 3500 adresserbara enheter per central
  • Datagränssnitt för kommunikation till överordnade system
  • Enkel planering, programmering och drift
  • Kortslutningsskydd i alla enheter
  • Testad och godkänd enligt gällande normer och direktiv (EN 54, VdS, SBSC)