Brandlarmcentral SecuriFire 500

Premium brandskydd för småföretag och obemannade lokaler

Brandlarmcentralen SecuriFire 500 erbjuder bra prestanda till ett rimligt pris. Den använder samma högteknologiska komponenter som är monterade på andra system i SecuriFire serie. Endast dess dimensioner är olika och anpassade till kraven i mindre brandlarmsobjekt som företag, mindre hotell, restauranger, butiker, ålderdomshem etc.

Lätt att använda i vardagen

Brandlarmet är så enkel att använda att du är säker på att fatta rätt beslut även i stressade situationer. Alla systemtillstånd visas i klartext på manöverpanelens strukturerade 5,7″ TFT-färgdisplay. Funktionsknappar och den roterande manöverratten ”SecuriWheel” gör handhavandet enkelt på manöverpanelen.

Fjärrstyrning eliminerar onödiga resor

Oavsett var du råkar vara, garanterar ditt brandlarmsystem att du har läget under kontroll. Meddelanden från systemet kan via säker uppkoppling kommunicera med en virtuell manöverpanel i en dator där samma systeminformation visas som i manöverpanelen på centralen. Funktionen är idealisk för övervakning av obemannade anläggningar.

Centralapparat med adresserbar slinga för upp till 250 enheter

Ansluten till den kompakta SecuriFire 500 är slingteknologin ”SecuriLine eXtended”. På den adresserbara slingan, upp till 3500 m, kan upp till 250 enheter anslutas till centralenheten. I samma ögonblick en detektor detekterar att en brand brutit ut, sänder centralenheten omedelbart en larmsignal till räddningstjänsten om det behövs. Lokalt på plats utlöser visuella och ljudande signaler.

En varaktigt bra investering

SecuriFire 500 integrerar de flesta av den befintliga generationen detektorer samt alla framtida sådana vilket säkrar din investering på lång sikt. Brandlarmsystemet överensstämmer med alla relevanta normer fastställda av försäkringsbolag och myndigheter.

SecuriFire 500 – Snabbfakta:

  • Blixtsnabb detektering av begynnande bränder
  • Upp till 250 detektorer per system
  • Adresserbar slinga med en längd upp till 3500 meter
  • Lätt att använda på plats och på distans
  • Snabb och enkel att konfigurera och programmera
  • Gränssnitt för anslutning av fjärrservice
  • Kortslutningsskydd i alla enheter
  • Testad och godkänd enligt gällande normer och direktiv (EN 54, VdS, SBSC)
  • Kompatibel med befintliga och framtida generationer av detektorer