Aspirerande rökdetektorsystem
– SecuriRAS ASD 535, ASD 533, ASD 532 och ASD 531

De aspirerande detektorerna från Securiton räknas bland de mest tillförlitliga systemen för tidig brandvarning. Modellserien SecuriRAS ASD (Aspirating Smoke Detector) har en kapacitet utan motstycke. Den enastående tillförlitliga och robusta detektorn är utvecklad i Schweiz och tillverkad i Tyskland.

Aspirerande detektorers grundläggande konstruktion och funktion En ASD består av en eller två oberoende samplingsrör inkl. samplingshål samt en högkänslig röksensor vardera. Luftflödet övervakas kontinuerligt från varje samplingsrör för att upptäcka avbrott eller stopp i samplingsrör eller samplingshål. En kraftfull fläkt suger in luft från det övervakade rummet eller anläggningen via samplingsröret till utvärderingsenheten. Här utvärderas luften kontinuerligt av röksensorerna. På utvärderingsenhetens display- och manöverpanel visas rökkoncentrationen i den insugna luften samt ytterligare larm-, störnings- och statusmeddelanden. Ökningar av rökkoncentrationen upptäcks i ett tidigt skede. Det går att programmera försignaler och ett eller två huvudlarm som signaleras över potentialfria reläkontakter eller direkt via SecuriLine slingan.

 • Godkänd enligt SS-EN 54-20 klass A, B och C, UL och FM
 • VdS-godkänt beräkningsprogram ASD PipeFlow möjliggör asymmetrisk, effektiv rörledning
 • Känslighet inställbar från 0,002–10% / m
 • Högkänslig och samtidigt robust rökdetektion tack vare Large Volume Smoke Chamber (LVSC) med mätupplösning < 0,001 %/m
 • Heltäckande integration med SecuriLine slingan inklusive Config over Line
 • Okänslig för smutspartiklar tack vare patenterad partikeldämpning
 • Automatisk kompensering för nedsmutsning samt Autolearning-funktion
 • Låg bullerutveckling, uppfyller ISO 11690-1
 • Upp till fem larmnivåer per detektor (tre försignaler och ett eller två larm)

Sortimentsöversikt

SecuriRAS ASD-sortimentet består av tre typer av detektorer:

 • ASD 535 finns att tillgå i sex versioner, med en eller två samplingsrör, med eller utan röknivåindikering samt sedan 2020-05-01 i Heavy Duty utförande HD som är anpassad till tuffa miljöer med IP klass 66, lackade kretskort på både central och sensor för att tåla gaser som annars fräter på elektroniken. I kombination med nya filterenheten DFU911S så blir din ASD535HD riktigt bra skyddad från smuts.
  ASD 535 är universalenheten i ASD familjen med framstående prestanda för medelstora till stora övervakningsytor. Med en omgivningstemperaturområde på ner till –30 °C passar den även perfekt för kyl- och fryslager.
 • ASD 532 är anpassad för medelstora övervakningsytor. Den har samma tekniska möjligheter som ASD 535 men kan bara ha ett samplingsrör och en kompaktare fläkt viket medför en mindre och kompaktare enhet än ASD 535. Konfigurering, programmering, service och nätuppkoppling av detektorn går till på samma smidiga sätt som med ASD 535.
 • ASD 531 är detektorn för små övervakningsytor och skräddarsydd för kunder som vill ha en ännu enklare hantering men ändå vill ha tillgång till ett rikt tillbehörssortiment. Om du vill driftsätta en mindre anläggning snabbt och smidigt utan utbildningsbehov är ASD 531 det rätta valet. Konfigurationen görs direkt på enheten med ”BasiConfig” i endast tre enkla steg – ingen dator krävs.

Översikt systemgränser:

  ASD535 ASD533 ASD532 ASD531
Max yta 5760m2 1920m2 1280m2 720m2
Max antal samplingshål 2×120 50 16 12
Max längd till sista samplingshål 2x110m 80m 70m 40m
Max totallängd samplingsrör 2x300m 200m 120m 75m
Max totallängd samplingsrör 2x400m

Systemgränser i enlighet med SS-EN 54-20, klass C

Högkänslig röksensor

SSD 53x-röksensorn är särskilt framtagen för SecuriRAS ASD och är resultatet av omfattande forskningsarbete. En högeffekts-LED kombinerat med en LVSC-mätkammare (Large Volume Smoke Chamber) ger en maximal, inställbar känslighet med minimalt flödesmotstånd och maximal okänslighet för nedsmutsning. Detta ger systemet en lång teknisk livslängd. Det patenterade luftfiltret fångar upp enstaka störande partiklar. Datorverktyg för programmering och beräkning av samplingsröret Samplingsrören kan beräknas exakt, optimeras och dokumenteras för alla system med det VdS-godkända programmet ASD PipeFlow.
Med programmet kan asymmetriska och därmed billigare rörledningar projekteras. ASD Config är verktyget för driftsättning och underhåll av ASD 535 och 532. Med funktionen Config over Line kan det även användas från brandlarmcentralen utan ytterligare nätverk. Med RS485-nätverket kan en hel ASD anläggning (ASD 535 och 532) visualiseras och skötas samtidigt.

Driftsättning

ASD 535, 533 och 532 kan även tas i drift utan dator med Easy Config. Det ger tillgång till i princip samma funktioner som datorverktyget ASD Config. På ASD 531 finns det ett ännu enklare förfarande kallat Basic Config vilket innebär att det går det att driftsätta en ASD 531 i princip helt utan förhandsutbildning. Man behöver bara ställa in de nödvändiga svarsklasserna samt antalet samplingshål och kalibrera luftflödesmätningen, resten sköter detektorn av sig självt. Samtliga ASD:er kan integreras i brandlarmsystemet SecuriFire via slinginterfacekortet XLM 35. På så vis blir visning och användning, som t.ex. dag-/nattstyrning av känslighet, smidigast möjligt från brandlarmcentralen. Tack vare Config over Line kan ASD 535, 533 och 532 även programmeras från brandlarmcentralen.

Typiska användningsområden:

  ASD 535 ASD 533 ASD 532 ASD 531
Rumsövervakning III III III III
Lager, höglager III II II I
Fryslager III x x x
Ex-områden III x x x
Hisschakt I III III III
Datorhallar III III III II
Renrum, laboratorie- och forskningscenter III III III III
Mellanbjälklag och datagolv III III II II
Kabel- och eltunnlar III III II II
Transformatorrum II II III I
Arkivrum III II II II
Museer, gallerier III III II II
Teatrar och biografer III III II II
Produktionsanläggningar III III III I
Återvinningsanläggningar III III III I
Tågvagnar II II III I
Flygplatser, stora hallar, underjordiska garage III II II I
Elektroniska mätningsrum III II II II
Ventilationskanaler II II II III
Osynlig användning III III III III
Fängelser II II III II
Historiska byggnader III II II I
Arkitektoniska skäl, infällda samplingsrör III II II I
Objektsövervakning I II II III
Datorrack, telekomanläggningar, CNC-styrsystem II III III III
Hög- och lågspänningsfördelningsskåp II III III III
Glasmontrar II III III III

III = passar utmärkt, II = passar bra, I = passar begränsat, x = passar ej