Brandlarmcentral SecuriFire 1000

SecuriFire 1000 – kompakt, flexibel och kostnadseffektiv

Brandlarmcentralen SecuriFire 1000 ger småföretag högteknologisk standard i storskaliga installationer. Den fristående brandlarmcentralen eliminerar effektivt brandrisker till en rimlig kostnad.

Redundant programvara för maximal tillförlitlighet

SecuriFire 1000 upptäcker bränder redan i det begynnande skedet. Systemet reagerar blixtsnabbt vid larm och  kallar på räddningstjänsten för att få ut folk ur farozonen. Systemets mjukvara är genomgående utformad på en redundans basis. Denna unika princip säkerställer att brandlarmsystem är i stånd att slå larm vid alla tider och under alla omständigheter. Systemet självtestar ständigt dess funktionalitet och signalerar omedelbart vid eventuella fel.

Rätt detektor på rätt plats

SecuriFire 1000 sticker ut på grund av dess extrema precision. Upp till 250 adresserbara enheter kan anslutas till brandlarmslingan ”SecuriFire eXtended” med en kabellängd på upp till 3500 m. Varje enskilt rum övervakas med den bäst lämpade detektorn utifrån den potentiella risken.

Enkel planering, programmering och drift

Det praktiska programmeringsverktyget ”SecuriFire Studio” guidar operatören genom processen steg för steg för att uppnå en lösning som bäst motsvarar det enskilda brandlarmsystemet. Funktionsknappar och den innovativa roterande manöverratten ”SecuriWheel” gör handhavandet enkelt på manöverpanelen med display. Alla systemtillstånd visas i klartext på den tydligt strukturerade färgdisplayen.

Kompatibilitet lika med kostnadseffektivitet

Med sin moderna dataanalysteknologi är SecuriFire 1000 är redo för framtiden. SecuriFire 1000 är kompatibel inte bara med nuvarande generationer av detektorer utan även framtida sådana. Lösningarna som genomförts som ett resultat är helt övertygande, både ekonomiskt och ur säkerhetssynpunkt.

SecuriFire 1000 – Snabbfakta:

 • Blixtsnabb detektering av begynnande bränder
 • Upp till 250 detektorer per system
 • Adresserbar slinga med en längd upp till 3500 meter
 • Fullt redundant mjukvarudesign för permanent tillgänglighet
 • Enkel planering, programmering och drift
 • Bakåt och framåt kompatibel
 • Kostnadseffektiva lösningar
 • Kortslutningsskydd i alla enheter
 • Testad och godkänd enligt gällande normer och direktiv (EN 54, VdS, SBSC)
 • Gränssnitt för anslutning av fjärrservice
 • Kompakt design