Brandlarmsystem – SecuriFire 500/1000/2000/3000

SecuriFire är ett enastående anpassningsbart brandlarmsystem som lämpar sig för små, medelstora och stora brandlarmsanläggningar.

Nästan ”inga gränser”

SecuriFire 3000 är ett modulärt system, unikt utformat för att enkelt tillgodose behoven hos fristående installationer eller nätverksanslutna system med flera centralenheter. En centralenhet stöder upp till 16 brandlarmslingor med upp till 250 adresserbara detektorer per slinga. Upp till 16 centralenheter kan nätverkanslutas i ett undersystem. Upp till 64 undersystem kan nätverkanslutas till en praktiskt taget obegränsad installation.

Helt redundant – Totalt felsäkert

Enhetlighet är kännetecknet för stora organisationer eller processer. När det kommer till branddetektorsystem är enhetlighet inte bara ett önskat mål, det är ett måste. SecuriFire 3000 är det enda 100% felsäkra systemet på marknaden. Det erbjuder redundant systemfunktion som överstiger de strikta EN54-kraven. Dess fullständiga maskinvaruredundans och kabelflexibilitet går inte att hitta i andra system.

Små men kraftfulla: skräddarsydd branddetektering av högsta standard

SecuriFire 1000/2000 erbjuder ett kostnadsoptimerat spjutspetssystem som alltid är redo för uppgiften, oavsett hur tuffa förhållandena är. Den unika principen om programvaruredundans säkerställer brandlarmcentralens funktion vid alla förhållanden och tidpunkter på dygnet. SecuriFire 1000/2000 testar konstant sin egen funktionalitet och signalerar eventuella fel omedelbart.

SecuriFire 500 testar konstant sin egen funktionalitet och signalerar eventuella fel omedelbart.

Systemen är idealiska för små lokaler som kontor, restauranger, pensionat, butiker, förskolor etc. Systemen är kompatibla med existerande och framtida generationer av detektorer. De lösningar som implementeras som ett resultat av detta är ytterst övertygande, såväl ekonomiskt som ur säkerhetssynpunkt.

Enastående användargränssnitt

Den högupplösta LCD-färgdisplayen talar ditt språk och är utformad för att reducera operatörsinteraktion i kritiska situationer och maximera utformningsflexibilitet för anpassade system. Förutom frontpanelskontroll och signalering erbjuder Securitons Universal Management System (UMS) skrivbordskontroll och meddelandehantering i den välbekanta Windows-miljön. Det ger användaren tillgång till alla säkerhetsinstallationer – inklusive branddetektering, inbrottslarm, åtkomstkontroll och CCTV – i ett enkelt och intuitivt gränssnitt.

SecuriFire Studio

Ett kraftfullt systemdefinitionsverktyg hjälper till att definiera systemåtgärder på en bråkdel av den tid som krävdes av tidigare metoder. Praktiskt taget alla SecuriFire-driftfunktioner är programvarukontrollerade. Detta ger SecuriFire oöverträffad flexibilitet och säkerställer att driftförändringar, expansioner och uppgraderingar kommer att vara möjliga utan problem, även åratal efter den första installationen.

Testade & certifierade

Alla SecuriFire-systemmoduler testas enligt EN-standarder och certifieras av VdS. Samtliga brandlarmcentraler SecuriFire är även SBSC-intygade.

SecuriFire 500 SecuriFire 1000 SecuriFire 2000 SecuriFire 3000
Antal slingor 1 1 2 (utbyggbar till 4) Utbyggbar från 2-16
Option: Ingångar/utgångar X X X
Option: RS485/IP-nätverk X X
Option: Konventionella detektorer X X
Strömförsörjning 2,4 A 4 A 4 A 7 A
Certifierad för släckanläggning enligt EN12094 X X
MMI-buss X X X
EPI-buss X X X X
SecuriLan X X
Övervakade ingångar 2 2 2 X
Övervakade utgångar 2 2 2 X
Reläutgångar 3 5 5 X