Genius H/Hx – Det är skillnad på brandvarnare och brandvarnare!

Genius H – den intelligenta brandvarnaren

Genius H brandvarnare kombinerar kostnadseffektivitet med revolutionerande rökdetektorteknologi som garanterar oöverträffad säkerhet och bekvämlighet, vilket sätter den i en klass för sig. Genius H används med fördel i privatbostäder och flerfamiljsbostäder för tidig upptäckt av rök.

100% pålitlig

Falsklarm är ett minne blott – Genius H anpassar sig intuitivt efter villkoren i miljön där den används.

”Genius H Real Alarm” garanti gör brandvarnaren till den första att försäkra dig om omfattande säkerhet även när omgivningsförhållanden varierar eller driftsfel uppstår.

Bäst i klassen

Tack vare samspelet mellan ”state-of-the-art” rökdetektorteknologi och mikroprocessor samt optimal design, reser sig Genius H ovanför konkurrensen som den mest tillförlitliga fristående brandvarnare i sitt produktområde.

Genius Hx – 4:e generationen trådlösa brandvarnare

Den intelligenta radiobrandvarnaren Genius Hx går in i en ny dimension av trygghet och säkerhet med radiomodulerna ”Basic” och ”Pro”. Genius Hx är den första trådlösa brandvarnaren som kan skapa kollektiva larmgrupper.

En övertygande lösning

 • Interferensfri radioöverföring på frekvens 868.3 MHz.
 • Ingen radio smog: radiosignaler sänds endast vid en verklig händelse.
 • Radioöverföring på bara tre sekunder.

Repeaterfunktion

För att överbrygga större avstånd och på ett tillförlitligt sätt sända radiosignalen är varje brandvarnare Genius Hx utrustad med en repeater. Den fungerar som en signalförstärkare genom att plocka upp radiosignalen och vidarebefordra den till närmaste brandvarnare och även om en radiosignal misslyckas, söker repeatern automatiskt upp snabbast möjliga väg till nästa detektor.

Genius H/Hx egenskaper:

 • Fast monterat 10-års batteri
 • VdS-godkänd i överensstämmelse med DIN EN14604
 • Integrerad realtids klocka
 • Larmminne
 • Mute-krets
 • Smuts-/dammkompensation
 • Låg batterisignal avstängd nattetid
 • Kombinerad siren (85 dB) och optisk signalering

A2 110 48: Brandvarnare Genius H
A2 110 49: Brandvarnare Genius Hx

Genius Hx med radiomodul Basic eller Pro:

 • Upp till 70 radiolinjer med ID koder för 20 brandvarnare per linje
 • 6 kollektiva larmgrupper (Pro)
 • Sänder på radiofrekvensen 868.3 MHz
 • Övervakning av radiolänk (Pro)
 • Signalförstärkning genom repeaterfunktion
 • Testfunktion med reducerad volym
 • Knappfunktion för att spåra utlöst brandvarnare

A2 110 50: Radiomodul Genius Hx Basic
A2 110 51: Radiomodul Genius Hx Pro