Larmsignalering med talat meddelande

I en nödsituation ger talat larm en lättförståelig och trovärdig signalering som ger hög verkan och snabbare responstid, vilket gör en stor skillnad i en krissituation och räddar människoliv.  LDA Audio Tech tar produktutvecklings-arbete väldigt seriöst för att garantera de mest avancerade och säkra produkterna för ljuddistributions och talat larm som en del i fastigheters skyddsanläggningar.

Genom forskning och utveckling och kontinuerlig uppmärksam på de senaste tekniska innovationerna, erbjuder LDA de bästa kundanpassade lösningarna för alla typer av objekt.

Utrymningslarm med talat meddelande

För att garantera säker lamdistribution är samtliga produkter verifierade mot europeiska apparatstandareder och harmoniserar med svenska regelverk och utförande normer.

Genom att välja apparatlösningar från LDA ger man fastigheten ett förstklassigt talat utrymningslarm som är redo att som en del i det tekniska brandskyddet rädda människoliv i händelse av brand eller annat nödläge.

Ljuddistribution är en viktig del i en verksamhet

Utöver att leverera förstklassiga lösningar för larmsignalering med talat larm ges fastigheten ett av marknadens mest kompetenta och flexibla system för ljuddistribution. Oavsett om man behöver en utropsanläggning, välljudande bakgrundsmusik eller att ljudsätta en arena med vrålande supportrar med upplevelseljud kommer LDAs marknadsledande lösningar för ljuddistribution och systemintegration ge mervärden.

LDA NEO

Högpresterande ljuddistributionssystem för Utrymningslarm med talat meddelande och integrerade anläggningar. Kan användas i alla typer av anläggningar och kan hantera 40 ljudingångar och upp till 1024 unika ljudzoner. Systemet kan decentraliseras och ljudöverföring över nätverk sker med studiokvalité.

Effektförstärkare från 120W till 1000W per kanal med variabel uteffekt, via mjukvaran kan respektive förstärkare få tilldelat hur mycket effekt den skall kunna hantera. Dessutom stöd för att ha flera EOL kort per högtalarkrets.

Som tillbehör finns NEO Control som är ett pc baserat grafiskt styr och övervaknings program.

LDA SIME

Ett unikt verktyg att grafiskt kunna fjärrstyra och övervaka ett eller flera NEO system i realtid via plattformar som smartphones, plattor och pc. För en anläggningsägare med flera system kan anläggningsskötare och operatörer enkelt handha anläggningar utan att vara på plats.

Som moduler till SIME finns även kalenderfunktioner, VOIP SIP telefon integration och TTS (text-to-speach). 

Utrymnings och systemmikrofoner

Till ONE och NEO kan flera externa utrymningsmikrofoner och systemmikrofoner anslutas via ACSI buss och enkelt manövrera anläggningen.

Manöverpaneler

Lokala ljudzoner manövreras enkelt via manöverpaneler och kan lokalt styra ljudtycknivå och programval