Detektering och alarmering

SecuriStar CCD 573X – kombinationsdetektorn med CO-detektion.

CCD 573X (Kolmonoxid samt multikriteriadetektor) övervakar inte bara temperatur- och rökutvecklingen i ett rum, utan samtidigt också kolmonoxid (CO)-koncentrationen.

Tack vare denna extra sensor skyddas människor tillförlitligt mot kvävningsrisk. Den luktfria

CO-gasen märker man inte – särskilt i sömnen. Så snart detektorn fastställer den ökade CO-koncentrationen, sänder den ett tekniskt CO-föralarm. Särskilt i hotell ger detta ofattbara fördelar: De ansvariga kan snabbt reagera och göra punktinsatser, utan att behöva utrymma hela byggnaden.

Medan CCD 573X blixtsnabbt larmar för rökfri eld, låter den sig inte störas av ofarliga utsläpp: Damm och vattenånga identifieras som ofarliga ämnen, som inte behöver utlösa alarm. Cubus-Levelling för detektorn omfattar förutom temperatur också CO-koncentration i respektive utrymme. Därigenom ställer CCD 573X själv in sin känslighet optimalt. Nästan ingen annan produkt har en livslängd på åtta år!

SecuriStar CCD 573X – spårar upp den farliga kolmonoxiden:

 • sammankopplade sensorer
 • temperatur- och CO-understödd rökutvärdering
 • tekniskt CO-larm
 • inställbar teknisk CO-förlarm
 • åtta års livslängd
 • uppfyller normerna EN 54-5, EN 54-7, EN 54-26, EN 54-29 och EN 54-30

Genomtänkta funktioner för en okomplicerad drift.

Den nya SecuriStar detektorn övervakar ständigt sig själv. Till och med lättare nedsmutsning påverkar inte funktionssäkerheten. Om en detektor konstaterar en nedsmutsning, flyttar den sin larmtröskel automatiskt. Det behövs inga omfattande kalibreringsjobb. Operatören av brandlarssystemet kan åstadkomma ett bättre skydd mot falsklarm genom att byta individuella detekteringskriterier på detektorerna mellan dag- och nattläge. I händelse av avbrott eller kortslutning i (SecuriLine eXtended) slingan klarar detektorn själv att byta riktning i kommunikationen med brandlarmcentralen. SecuriStar MCD 573X är helt framåt- och bakåtkompatibel, medan MCD 573X-S och CCD 573X problemlöst kan användas med det aktuella brandlarmsystemet SecuriFire och med kommande generationer. För en varaktig framgångsrik användning av den nya detektorgenerationen, garanterar det faktum att alla relevanta normer uppfylls.

 

SecuriStar brandlarmsdetektor – tillförlitlig och effektiv:

 • framåt- och bakåtkompatibla
 • säker funktion genom permanent egenövervakning
 • driftsäkerhet också vid störningar tack vare integrerat kortslutningsskydd
 • Immunitet mot elektromagnetiska störfält
 • automatisk avkänning av detektoradresserna
 • enkelt montage tack vare enhetliga detektorsocklar och kabelbesparande slinga (SecuriLine eXtende)

Tillförlitlighet och precision

Den mest raffinerade anpassningen av rök– och temperaturavkänning.

Den senaste generationen av adaptiva SecuriStar brandlarmdetektorer registrerar och rapporterar uppstående bränder med en aldrig tidigare tillförlitlighet och precision. Rökavkänningen kombineras med en noggrann utvärdering av rumstemperaturen och även med kolmonoxid (CO) mätdata.

De adaptiva detektorerna anpassar automatiskt sin känslighetsnivå efter omgivningsförhållandena via den unika Cubus-Levelling metoden. Framtiden för brandskydd har redan börjat och den nya produktlinjen SecuriStar visar vägen. Överallt där man vill skydda människoliv och egendom erbjuder SecuriStar brandlarmdetektorer den bästa funktionen. Medan arbetet och kostnaderna för installation och drift reduceras till ett minimum, ger dessa intelligenta vaktposter maximal prestanda. Maximal upptäckt och falsklarm, framåt- och bakåtkompatibilitet och en mängd ytterligare funktioner ser till att skyddsuppdraget slutförs på ett imponerande sätt.

Detta talar för SecuriStar brandlarmsdetektorer

 • kombinerade detekteringsmetoder
 • Cubus-Levelling för anpassning till omgivningsförhållandena
 • permanent egenövervakning och försmutsningsutvärdering
 • enkel service
 • omfattande programmeringsfunktioner
 • enkelt montage och integration i brandlarmanläggningen
 • elegant design
 • integrerat kortslutningsskydd

Cubus-Levelling: automatisk anpassning till omgivningen.

Den nya SecuriStar brandlarmsdetektorn kan anpassas till varje specifik risksituation. De kombinerade sensorerna för rök, värme och CO känner av en begynnande brand redan i inledningsfasen. Inom bråkdelen av en sekund ger detektorn ett larm. Den förbättrade rök- och temperatursymmetrin, sammankopplade sensorer, optimerad respons för rökinfiltration och nya alarmfilter sörjer för maximal precision vid brandavkänningen. Den nya generationen av detektorer sätter även en ny standard i form av användarvänlighet och kostnadseffektivitet.

Parametrarna i SecuriStar brandlarmsdetektor behöver bara ställas in en gång. Detektorn anpassar sig därefter permanent och fullständigt till sin omgivning. Med hjälp av (Securiton utvecklade) Cubus-Levelling mäter den nya detektorn permanent sina omgivningsparametrar som temperatur och kolmonoxidkoncentration. Detektorn använder sedan dessa värden för att exakt bestämma den optimala känsligheten för sitt läge och justera dess larmtröskel.

Säkerhet mot falsklarm

SecuriStar MCD 573X – den effektiva kombinationsdetektorn.

Pyrande eller begynnande bränder har ingen chans: SecuriStar MCD 573X (Multi Criteria Detector) upptäcker dem snabbt och utan att misslyckas. Den smarta detektorn har dubbla sensorer – en rökdetektor och en värmedetektor, vilket förklarar att MCD 573X även kan upptäcka bränder utan rökutveckling. Detta kan till och med visa sig vara en livräddare, särskilt i de fall av bränder som sprider snabbt vid höga temperaturer. Rök- och värmelarmen detekteras och paramatriseras separat. de höga nivåerna av detekteringstillförlitlighet stärks ytterligare av de variabla larmtrösklarna för rök, värme och temperatur. Tack vare den raffinerade Cubus-Levelling anpassar sig detektorn automatisk till omgivningsförhållandena. Som en branddetektor med selektiv identifiering är MCD 573X utrustad med en integrerad anslutning för den multifunktionella adresserbara slingan securiLine. Detta innebär att platsen för en brand visas med största precision vid brandlarmcentralen.

Den nya generationen – mer kapacitet och färre falsklarm:

 • uppfyller normerna EN 54-5 och EN 54-7
 • sammankopplade sensorer
 • temperaturstödd rökutvärdering
 • förbättrade rök- och temperatursymmetrier
 • optimal inflödesrespons
 • nyutvecklade alarmfilter
 • framåt- och bakåtkompatibla

SecuriStar MCD 573X-S – med akustisk alarmering.

Som kombinerad brandlarmdetektor har SecuriStar MCD 573X-S (multikriteriadetektor med inbyggd siren) samma intelligenta detektions- och anpassningsegenskaper som SecuriStar MCD 573X. Den inbyggda sirenen har fyra olika varningstoner i tre ljudstyrkor vilket väcker även den som sover som djupast för att påkalla uppmärksamhet. På det viset sparar man värdefulla sekunder vid en akut fara.

MCD 573X-S sammanbinder detektering och alarmering smart i en enhet och tack vare den integrerade sirenen sparar man i många fall in användningen av separata akustiska signalgivare. Alarmeringen sker alltid på rätt plats och ytterligare larmdon behövs inte.

 

SecuriStar MCD 573X-S – Inbyggd siren för snabb respons:

 • kombinerad rök- och värmedetektering
 • integrerat siren med upp till 92 decibel
 • automatiskt synkroniserad alarmgivare
 • avbrottsfri akustisk alarmering
 • uppfyller normerna EN 54-3, EN 54-5, EN 54-7 och EN 54-29