Säkerheten kommer högt på dagordningen på de flesta hotell, inte minst på Clarion Hotel Amaranten i centrala Stockholm. Hotellet renoveras nu från grunden och bland annat installeras brandlarmet SecuriFire.

Therese Mårtensson, hotellchef på Clarion Hotel Amaranten

Therese Mårtensson, hotellchef på Clarion Hotel Amaranten

– Det är ett stort renoveringsarbete av hela hotellet, som vi nu är mitt uppe i. Vi byter stammar, avlopp etc. och ”blåser ur” alla våra 461 rum. Den stora utmaningen är att hotellet är i drift hela tiden. Vi har cirka 45 byggarbetare som bygger för fullt samtidigt som hotellet är fullt med gäster, säger Therese Mårtensson, hotellchef på Clarion Hotel Amaranten.

 

Renoveras etappvis

Renoveringen började för ett och ett halvt år sedan och kommer pågå i ytterligare ett år. Arbetet sker etappvis och man stänger av mellan 75 till 100 hotellrum åt gången för att renovera.

– En uppgradering som sker i samband med renoveringen är att vi sätter in ett nytt brandlarm i hotellet. Seal Scandinavia är företaget vi samarbetar med och som ansvarar för brandlarmet, säger Therese Mårtensson.

 

Hotellet är utrustat med fyra SecuriFire brandlarmcentraler.

Hotellet är utrustat med fyra SecuriFire brandlarmcentraler.

Fyra brandlarmcentraler i nätverk

Seal Scandinavia AB är samarbetspartner till Elektroskandia och återförsäljare av brandlarmet SecuriFire.

– Vi demonterar det gamla brandlarmet och driftsätter samt avprovar det nya SecuriFire 3000 som installeras. Det nya och det gamla brandlarmet fungerar parallellt och vi har även satt in ett trådlöst brandlarm, som täcker de våningsplan där det byggs, säger Andreas Lundqvist, dritsättare på Seal Scandinavia AB.

Totalt kommer den nya brandlarmsanläggningen omfatta fyra SecuriFire brandlarmcentraler, som arbetar i nätverk, samt cirka 1200 larmpunkter.

– I varje rum, korridorer och trapphus sätter vi in Securitons rökdetektorer med inbyggd siren. I utrymmen som kök och pentry har vi även värmedetektering, säger Andreas Lundqvist.

 

Eventuella larm går till receptionen, här bemannad av Gustav Solberger.

Eventuella larm går till receptionen, här bemannad av Gustav Solberger.

Utbildat personalen

Att säkerheten tas på största allvar på Clarion Hotel Amaranten förstår man när Therese Mårtensson berättar om rutinerna.

– Vi jobbar med människor och det gäller för vår personal att vara uppmärksam i det dagliga arbetet och se till så att till exempel gäster inte ställer väskor, bagagevagnar etc. framför utrymningsvägar. All personal är utbildad i våra säkerhetsrutiner och eventuella larm går till vår reception, som är bemannad dygnet runt. Under byggtiden går det många falska larm, men det gäller att personalen går skarpt på alla. Inom en minut ska de kvittera brandlarmet, sen har de sju minuter på sig att undersöka larmet på plats, därefter går larmet vidare till larmcentralen.

Seal Scandinavia har utbildat all ansvarig personal på Clarion Hotel Amaranten på det nya brandlarmet.

– Vi är mycket nöjda med Seal Scandinavia. De är lättillgängliga, svarar på alla våra frågor och är bra att samarbeta med, säger Therese Mårtensson.

”I varje rum, korridorer och trapphus sätter vi in Securitons rökdetektorer med inbyggd siren”

Andreas Lundqvist, Seal Scandinavia, visar rökdetektorn med inbyggd sirén, som installeras i varje rum.

Andreas Lundqvist, Seal Scandinavia, visar rökdetektorn med inbyggd sirén, som installeras i varje rum.

Volt frågar?

Andreas Lundqvist, SEAL Scandinavia AB

Varför valde ni brandlarmet SecuriFire?
– Det är ett stabilt system och moduluppbyggnaden gör att det är lätt att bygga ut en anläggning. Dessutom kan man utföra avancerade styrlösningar med SecuriFire.

Vilken är den främsta fördelen med Elektroskandia?
– Det är leveranserna. De har de produkter vi behöver på lager och kan alltid leverera mycket snabbt.