Elektroskandia är generalagent för brandlarmet SecuriFire och samarbetar med drygt 20-talet SecuriFire Partners, som är utbildade i installation, driftsättning och service på systemen. Vi besökte TeamSecurity i Malmö, som är en av de senaste partnerföretagen, för att höra varför de valt att samarbeta med Elektroskandia, hur marknaden ser ut och vilka aktuella projekt de har på gång.

Vi bad Ted Lidén, säljare på TeamSecurity, berätta lite om bakgrunden till samarbetet med Elektroskandia.

– Vi arbetar med försäljning, installation och service av olika typer av säkerhetssystem, allt ifrån brandlarm, passersystem och inbrottslarm till kameraövervakning och integrerade systemlösningar. Vi är certifierade som anläggarfirma för inbrottslarm enligt norm SSF1015 och brandlarm enligt norm SBF1008. Våra kunder finns i huvudsak i Skåne och vi arbetar mycket med kommuner samt stat och företag. Vi har bland annat ramavtal på brandlarm med Malmö stad och ingången till samarbetet med Elektroskandia var att det brandlarmsfabrikat vi arbetade med tidigare inte uppfyllde de krav som Malmö stad hade. Vi behövde därför hitta en ny leverantör. Efter att ha gått igenom de olika alternativ som fanns på marknaden kom vi fram till att SecuriFire var det brandlarmsfabrikat som bäst motsvarade våra krav samtidigt som vi i Elektroskandia fann en trygg partner såväl när det gäller leveranser som utbildning och support, säger Ted Lidén.

Krav på SecuriFire Partners

Elektroskandia ställer höga krav på de som ska bli SecuriFire Partners, såväl när det gäller teknisk kompetens som försäljningsaktivitet mot marknaden. Bland annat måste man vara anläggarfirma brandlarm samt ha en behörig ingenjör brandlarm på företaget. På Elektroskandia var det utesäljaren Pontus Olsson som under våren 2018 hade den första kontakten med TeamSecurity.

– Jag besökte dem förra våren och presenterade vårt produktprogram inom brandlarm och vilka mervärden vi kan erbjuda i form av snabba leveranser, logistik, utbildning och teknisk support. Samtidigt gick vi igenom de krav vi ställer på de företag som ska bli SecuriFire Partner. Ted beskrev sen hur de såg på ett framtida samarbete och vad de skulle kunna tillföra när det gäller kompetens och marknadsnärvaro. Det tog inte lång tid innan vi bägge förstod att det här skulle kunna bli något riktigt bra. Marknaden i södra Sverige är het och vi var också i starkt behov av att expandera vår affär här så det här var bästa möjliga timing för bägge parter, säger Pontus Olsson.

Utbildning hos Elektroskandia

I samband med att de bägge företagen tecknade samarbetsavtal så utbildades även TeamSecuritys personal hos Elektroskandia under ett antal dagar. Utbildningen gällde förutom brandlarmet SecuriFire även det aspirerande rökdetektorsystemet SecuriRAS ASD samt det linjära värmedetektorsystemet SecuriSens ADW.

– Vi är mycket positiva till vårt samarbete med Elektroskandia. Deras brandlarmsprogram är riktigt starkt och de har även de övriga säkerhetssystem vi kan behöva, till exempel deras talande utrymningslarm som är mycket konkurrenskraftigt. I Elektroskandia har vi en stabil partner som ställer upp vilket ger oss trygghet. Som exempel kan nämnas att deras KAM Säkerhet Johan Jacobsson vid flera tillfällen hjälpt oss vid offerter med att ta fram rätt lösning och produkter. Sådant är mycket värt och ett stort mervärde för oss. En annan stor fördel med att handla hos Elektroskandia är att vi har en partner som kan leverera allt vi behöver till våra projekt och de har det mesta på lager vilket gör att vi aldrig behöver vänta på leveranser. Tidigare har vi till stor del gjort våra inköp direkt från säkerhetsleverantörer men nu går vi över allt mer till Elektroskandia även när det gäller andra säkerhetsprodukter än brandlarm, säger Ted Lidén.

”Elektroskandias brandlarmsprogram är riktigt starkt och de har även de övriga säkerhetssystem vi kan behöva”

Stor efterfrågan

TeamSecurity har fått en flygande start som ny SecuriFire Partner och installerat ett flertal anläggningar och flera är på gång framöver.

– Som exempel på en brandlarmsanläggning vi installerat kan nämnas objektet Rönnen byggnad 24 för Malmö stad. Det är en kontorsbyggnad där vi bytt ut en äldre brandlarmsanläggning till brandlarmcentralen SecuriFire 1000 komplett med 96 multidetektorer. Det aspirerande rökdetektorsystemet SecuriRAS ASD är också mycket intressant, speciellt i miljöer där det är smutsigt eller högt i tak. Här använder man inte vanliga detektorer utan monterar istället samplingsrör i taket som suger in luften. Vi installerade nyligen ett aspirerande system i en maskinhall till Parkförvaltningen i Svedala kommun, bestående av bland annat en central SecuriRAS ASD 532 och 70 meter samplingsrör. Här skulle det blivit besvärligt med vanliga detektorer då det är tuff och skitig miljö, man kör med in och ut med traktorer samtidigt som det är högt i tak. Med detta system blir det klart smidigare underhållsmässigt, berättar Ted Lidén och fortsätter:

– Vi ser en ökande marknad för brandlarmsystem och vi har flera objekt på gång framöver. Med Elektroskandia i ryggen blir vi nu mer konkurrenskraftiga så vi ser framtiden an med stor tillförsikt.

 

En växande marknad

Att brandlarmsmarknaden växer är också något som Christer de Wahl, sälj- och marknadsschef Säkerhet på Elektroskandia kan intyga.

– Vi räknar med att marknaden för brandlarm i Sverige idag har ett produktvärde på mellan 500 till 600 miljoner kronor. Elektroskandia har marknadens starkaste produktprogram samtidigt som vi har stor kompetens på brandlarm. Därför satsar vi nu stort på säkerhet genom att förstärka vår organisation, knyta till oss nya partners och ge support på olika sätt. Bland annat kommer vi än mer framöver att arbeta mer mot slutkunder och konsulter och ge de leads vi får in till våra SecuriFire Partners. Vi vet att vi har ett unikt erbjudande och då ska vi också se till att marknadsföra det. Till exempel är vi unika med våra snabba leveranser och vi kan från en dag till en annan leverera tio stora brandlarmsanläggningar, medan det vanliga hos konkurrenter är att kunden får vänta på sin leverans i tre veckor. En annan unik fördel är att vi har allt man behöver under samma tak, från brandlarmsystem till brandlarmstillbehör och installationsmateriel. Avslut, säger Christer de Wahl.