I samband med den stora renoveringen av Jakobsskolan i Hässleholm beslöt man att uppgradera brandlarmet till SecuriFire från Elektroskandia. Det är ett stort och komplext projekt som pågår under två års tid och en utmaning har varit att installationsarbetet utförts parallellt med pågående skolverksamhet.

– Hässleholms kommun har sedan tidigare SecuriFire brandlarm i flera av sina fastigheter, man känner sig trygg med systemet och de som sköter brandlarmen inom kommunen tycker att det är enkelt att jobba med, säger Martin Nilsson, elkonsult på Öhrns ingenjörsbyrå och ansvarig för projektering av el och tele för Hässleholms kommun vid renoveringen av Jacobsskolan.

Höja nivån på brandlarmet

Jacobsskolan genomgår en smärre förvandling och när renoveringen är klar till sommaren 2020 har man varit igång med arbetena under 20 månaders tid. Bakgrunden till den stora ombyggnationen är att man behöver förändra lokalerna för att passa dagens utbildningsbehov för de cirka 650 elever som ska gå här. I samband med ombyggnationerna passar man även på att göra underhållsarbete som till exempel byta ut ventilation, förbättra arbetsmiljön och uppgradera säkerheten.

– I mitt uppdrag ingick bland annat att projektera förändringarna på det befintliga brandlarmssystemet. Först projekterades det för att man skulle bibehålla och utöka det befintliga systemet, men senare beslutade kommunen att man ville höja nivån på brandlarmet i vissa områden inom lokalerna, säger Martin Nilsson.

Uppgraderad anläggning

Levins Elektriska har ramavtal med Hässleholms kommun och var det företag som fick entreprenaden att göra förändringarna på brandlarmssystemet. Andreas Parkersson, behörig ingenjör/sakkunnig Brandlarm på Levins Elektriska är ansvarig för projektet.

– Min roll har bland annat varit att gå igenom projektet tillsammans med Martin Nilsson, titta på de nya lösningarna och ha en dialog om hur vi bäst skulle gå tillväga. Jag har också under hela projektets gång gett support till våra tekniker, säger Andreas Parkersson och fortsätter:

– När vi tittat igenom förutsättningarna föreslog vi för kommunen att istället byta ut alla komponenter i brandlarmet. På så sätt skulle de få ett uppgraderat, modernt brandlarm som uppfyller de senaste kraven och samtidigt är mer lätthanterligt. Hässleholms kommun accepterade vårt förslag och vi kunde påbörja arbetet med att byta ut den gamla anläggningen

Komplext projekt

Det är ett komplext projekt, skolan består av sju byggnader och skolverksamheten har varit igång under hela installationsarbetet.

– Att skolan varit igång och att vi parallellt tidvis på nätterna behövt ha igång både det befintliga och det nya brandlarmet samtidigt har givetvis inneburit utmaningar, säger Andreas Parkersson.

– Levins Elektriska har löst detta förträffligt bra och under projektets gång har det totalt bara varit avbrott max fem till sex timmar i de lokaler det varit verksamhet i, kommenterar Martin Nilsson.

Flera brandlarmcentraler

Den befintliga brandlarmscentralen bestod av fyra centraler och Hässleholms kommun valde att installera fyra nya SecuriFire-centraler. Befintliga ledningar har i stor utsträckning kunnat användas vid installationen.

– Det är en ganska stor anläggning som består av totalt 4 st SecuriFire 3000 brandlarmcentraler, 6 st brandförsvarstablåer, 1 st larmlagringstablå, 650 st multikiteriadetektorer, 77 st styrenheter för olika styrningar samt 1 st linjerökdetektor. Linjerökdetektorn SecuriBeam sitter monterad 12 meter upp i taket i en entréhall och ersätter den linjerökdetektor som satt där tidigare, säger Andreas Parkersson.

SecuriBeam BSD linjerökdetektorsystem består av en sändar-/mottagarenhet och en reflektor som monteras på motstående vägg. Den infraröda ljusstrålen från sändaren skickas tillbaka till reflektorn och registreras med lätt dämpning.

– Vi har nu monterat alla fyra brandlarmcentralerna och hittills är cirka 400 detektorer på plats. Vi räknar med att vara klara med det sista arbetet under nästa år. Projektet har pågått under en lång tid och det är en stor anläggning men arbetet har gått på bra och vi har haft ett gott samarbete med alla inblandade, avslutar Andreas Parkersson.

 

Levins Elektriska – SecuriFire Partner

– Huvudkontor i Hässleholm och filialer i Kristianstad, Sölvesborg, Markaryd och Tyringe
– Cirka 104 anställda
– Fyra personer arbetar på heltid med brandlarm
– Certifierad anläggarfirma brandlarm, enligt norm SBF 1008:2
– Erbjuder försäljning, projektering, installation, driftsättning samt service och underhåll
– Har installerat totalt cirka 300 st brandlarmsanläggningar