Just nu pågår slutfasen av installationen av ett nytt brand- och utrymningslarm inom Stockholms Rådhus. Elektroskandia levererar ett nytt SecuriFire 3000 system som integreras med samplande enheter, trådlösa detektorer och ett grafiskt presentationssystem. 

Rådhuset i Stockholm är säte för Stockholms tingsrätt och ansvarig för förvaltningen av byggnaden är Specialfastigheter.

Det är Combi El & Teleservice som utför byte av brandlarmsystemet ihop med Elektro­skandias partner SEAL Scandinavia, som är anläggarfirma på bland annat Securi­Fire produkterna.

– Det gamla systemet som installerades 2009 kunde inte längre utvecklas och inte heller erbjuda den höga säkerhetsnivån som fastighetsförvaltaren Specialfastigheter ställer på ett nytt brand- och utrymnings­larm säger Anders Lindgren, säljare och behörig ingenjör på SEAL Scandinavia.

Använder befintligt kablage och befintliga larmdon

Då fastigheten är byggnadsminnesmärkt är det viktigt att gå varsamt fram vid installa­tioner. Combi El & Teleservice och SEAL Scandinavia såg stora fördelar i projekteringsstadiet att kunna använda befintligt kablage och behålla befintliga larmdon.

– Utifrån detta valde vi att byta till Elektro­skandias brandlarm SecuriFire. Systemet är väl beprövat, uppfyller alla krav och dess­utom känner vi oss trygga med Elektro­skandias logistik. En annan fördel är att SecuriFire har märkt sina detektorer med en QR-kod, vilket gör att vi kan använda vår app ”Slingscanner” som förenklar och förkortar driftsättningstiden betydligt, säger Anders Lindgren.

Pågående verksamhet en utmaning

Projektet var mycket stort och en utmaning var också att det var pågående verksamhet i fastigheten under hela installationstiden.

– Vi insåg tidigt att det här var ett arbete som krävde mycket planering och förarbete för att kunna genomföras på rimlig tid. Innan projektet startade bjöd vi därför in till ett möte med representanter från brandkonsulten, hyresgästen Domstolsverket, Specialfastigheter och Securitas. Securitas väktare är de som handhar brandlarmet om det löser ut och under bytet skulle det vara dubbla system, dubbla ritningar och paneler. Vi gick igenom hur vi tänkt att lägga upp vårt arbete och alla fick komma med synpunkter. Det här blev en bra start och innebar att bytet av brandlarm gick så smidigt som möjligt, berättar Anders Lindgren.

Adressering via app sparade tid

En annan viktig bit i förberedelsearbetet var att SEAL Scandinavia med hjälp av sin app kunde skanna QR-koderna på varje detektor/enhet och därigenom koppla rätt detektor/enhet till rätt sektion/adress på service­ritningen. Det sparade mycket tid och innebar att adresseringen redan var klar innan installationen/bytet påbörjades. En bra lösning speciellt i detta projekt då detektorslingan som byttes måste vara igång samma dag.

– Det nya brandlarmet omfattar 5 st SecuriFire centralapparater i nätverk med tillhörande paneler ute i anläggningen, cirka 1000 multikriteriedetektorer, några trådlösa detektorer, 50 st larmknappar, 2 st samplingscentraler och 4 st linjerökdetektorer, säger Anders och fortsätter:

– Samplingscentralerna är till det aspirerande systemet som är uppe i tornet på byggnaden. Här kunde vi, efter rengöring, använda de befintliga samplings­rören.

På grund av hög takhöjd och långa sträckor används linjerökdetektorer på mellannivåer i den stora ljusgården. I arbetet har vi kompletterat med cirka 60 st detektorer, där det tidigare saknades och dessutom har vi flyttat cirka 35 st detektorer och larmdon. För bästa överblick och hantering av det stora systemet har vi även kompletterat anläggningen med det grafiska presentationssystemet Alvis.

– Det är flera personer från SEAL Scandi­navia som har haft stor delaktighet i projektet och dess framgång. Vår projektledare Fredrik Karlsson och våra tekniker på plats, Andreas Lundqvist och Linda Ivering, samt vår konstruktör Johnny Levin har gjort ett utmärkt jobb  -från projektering till genomförande. Vi påbörjade projektet i november förra året och beräknar vara klara i slutet av juni. Arbetet har gått väldigt bra med minimal påverkan av pågående verksamhet inom Rådhuset, vilket gör att man känner sig extra glad och stolt, avslutar Anders Lindgren.

 

OM SPECIALFASTIGHETER Specialfastigheter är ett statligt ägt bolag som äger och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ställer höga krav, framför allt på säkerhet.