Strax innan invigningen av Stockholm Fashion District hände det som inte fick hända. En brand utbröt i en av flyglarna. Som tur var hade man just installerat brandlarmet SecuriFire, som direkt fick bekänna färg.

– SecuriFire är marknadens mest kompetenta brandlarm. Det finns så många valmöjligheter med SecuriFire och i stort sett inga begränsningar vad gäller funktioner. En annan stor fördel med systemet är att det är konstruerat för att inte ge falsklarm. SecuriFire känner av, med hjälp av en patenterad algoritm, att det är brandrök och inte något annat som ryker. Systemet är också enkelt för slutkunden att sköta och programmera. Vi har jobbat med SecuriFire i några år nu och hittills installerat ett 20-tal system till våra kunder, berättar Niklas Nordgård, installationschef på Svenska Säkerhetskompaniet AB.

Svenska Säkerhetskompaniet är en av Elektroskandias certifierade partners, för installation och driftsättning av SecuriFire. Kraven är höga för att ingå i partnernätverket, bland annat rätt kompetens, tillgänglighet och reservdelsförsörjning.

– Vi köper in all materiel när det gäller brandlarm från Elektroskandia. Det är en fördel för oss med en komplett leverantör som har allt, från skruvar, rör och skyltar till centraler, detektorer och sirener. Och om vi beställer materiel före klockan 18.00 så kan vi hämta det i butiken direkt morgonen därefter. Tid och logistik är viktigt för att få ekonomi i projekten, säger Svenska Säkerhetskompaniets VD, Lars Roxell.

Svenska Säkerhetskompaniet har i samarbete med Patrik Svenneborg på Hagalunds Elservice stått för installation och driftsättning av integrerat säkerhetssystem, brandlarm och utrymningslarm i Stockholm Fashion District i Nacka Strand.

Detektorer och sirener på samma slinga

Modeföretagen huserade tidigare i Modecenter vid Järla Sjö. Då fastighetsägaren bestämde sig för att bygga om lokalerna till bostäder blev en flytt nödvändig och också startskottet för skapandet av Stockholm Fashion District. Initiativtagare till modedistriktet är modebranschen tillsammans med Agenturföretagen / Association of Trade Partners Sweden. Stockholm Fashion District är ett kreativt entreprenörsområde i Nacka Strand, som inkluderar två handelshus om sammanlagt 14 000 kvm med showroom för modevarumärken.

– Efter att ha gått igenom brandkonsultens krav valde vi att använda SecuriFire 3000 brand- och utrymningslarm. Det är den största centralen och den går att bygga ut nästan obegränsat. Totalt installerade vi cirka 150 adresserbara multidetektorer och ett 100-tal adresserbara sirener på sex av våningsplanen i byggnaden. Då utrymningslarmet är inbygggt i brandlarmcentralen kan detektorer och sirener kopplas in på samma slinga, vilket håller ner installationskostnaderna rejält, säger Niklas Nordgård. Ytterligare en fördel med adresserbara system är att det är lätt att komplettera med funktioner i efterhand.

Lättskött system

TAM Asset Management förvaltar fastigheterna i Nacka Strand och sköter underhållet av brandlarmet åt Stockholm Fashion District.

– Brandlarmet skyddar bland annat de cirka 80 showroom som finns i byggnaden. Brandlarm sköts normalt av hyresgästerna själva men här gör vi det i och med att det är så många hyresgäster med en del gemensamma ytor. Det blir enklare så, säger Kristian Andersson Skått, fastighetstekniker på TAM Asset Management. Vi hjälper bland annat till med att sköta frånslag av detektorer, om det krävs vid exempelvis renoveringar eller andra förändringar inom lokalerna. Det är enkelt att jobba med SecuriFire och panelen är lätt att förstå.

I början av februari, bara några dagar innan Stockholm Fashion District skulle invigas, hände det som inte fick hända. En brand utbröt i lokalerna. Strax efter halv elva på kvällen kom det in ett larm till brandkåren. Det var ett utrymme med textilier på näst högsta våningen som brann, med kraftig rökspridning. Brandmännen kunde dock snabbt släcka eldsvådan och ingen person kom till skada.

– Ja, det blev verkligen ett skarpt test direkt. Men brandlarmet fungerade perfekt och larmade i tid så att skadorna kunde minimeras, säger Kristian Andersson Skått.

SecuriFire 3000 – Snabbfakta

• Blixtsnabb detektering av begynnande bränder
• Fullt redundant maskin- och programvara
• Modulär och decentraliserad struktur
• Upp till 16 slingkretsar med 3500 adresserbara enheter per central
• Datagränssnitt för kommunikation till överordnade system
• Enkel planering, programmering och drift
• Kortslutningsskydd i alla enheter
• Testad och godkänd enligt gällande normer och direktiv (EN 54, VdS, SBSC)