SISAB ville på ett enkelt sätt kunna kontrollera de brandlarmsdetektorer som fanns installerade i hisschakt på skolor runt om i Stockholm. Lösningen blev Securitons aspirerande rökdetektor ASD 535.

– Det började i samband med det systematiska brandskyddsarbete som vi bedriver, där vi bland annat går igenom och kontrollerar de brandlarmsanläggningar vi har installerade vid de skolor som vi ansvarar för, säger Conny Egegård, driftansvarig för säkerhetssystem på SISAB.

Svårt kontrollera i hisschakt

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. SISAB har 590 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar bolaget byggnader om 1,8 miljoner kvadratmeter.

– Det var svårigheter att kunna kontrollera och underhålla de detektorer som var installerade i hisschakt vid våra skolor. För att komma åt rökdetektorerna fick vi anlita en hissfirma, vilket innebar merkostnader och dessutom var det en farlig arbetsplats. Vi ville istället hitta en permanent lösning som innebar att vi på ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt skulle kunna kontrollera detektorerna i hisschakten, säger Conny Egegård.

SISAB_3_551SISAB kontaktade Säkerhetsresurs AB, som man har ramavtal med när det gäller installation och service av säkerhetsanläggningar på alla skolor och förskolor på södra regionen.

– Vi tittade runt på marknaden vad det fanns för lämpliga lösningar och insåg ganska snabbt att genom att installera aspirerande rökdetektorer i hisschakten kunde vi bygga bort problemet, säger Magnus Jonsson på Säkerhetsresurs. Tillsammans med SISAB jämförde vi olika fabrikat med prestanda och priser.

SISAB_4_250Snabb detektering

Valet föll på Securitons aspirerande rökdetektor ASD 535 som marknadsförs och säljs av Elektroskandia på den svenska marknaden. ASD 535 suger konstant in luft i röksensorn via samplingsrör i hisschakten. Sensorn känner direkt av rökpartiklar och sänder snabbt larmmeddelande till larmcentralen. Denna snabba detektering gör att en brand kan släckas redan innan den utvecklat värme.

– Med det här systemet räcker det att vi inne i hisschaktet har ett samplingsrör, som kontinuerligt suger in luften som sen analyseras. Det blir en snabbare och säkrare detektering, inget kan bli smutsigt och kostnaderna för att kontrollera systemet blir väsentligt lägre framöver, säger Magnus Jonsson.

Installeras på 100-talet skolor

– Vi lägger ned stora belopp på förebyggande arbeten mot brand och för oss är det viktigt att hitta långsiktiga, ekonomiska lösningar. Även om det är en kostnad initialt att byta till aspirerande rökdetektorer så kommer det bli lägre underhållskostnader vilket gör att det här kommer att löna sig i längden. Nästa steg är att vi tittar på andra ställen som t.ex. gymnastiksalar där detektorer sitter högt upp och är svåra att komma åt, säger Conny Egegård.

Totalt är det i år fråga om hisschakt i drygt 100-talet skolor i Stockholmsområdet, där Säkerhetsresurs installerar på södra regionen och Schneider Electric på norra.

– För oss är det ganska nytt med aspirerande rökdetektorer, men vi ser en stor marknad för systemet, säger Magnus Jonsson och fortsätter;

– Vi har ett nära samarbete med Elektroskandia då vi är SecuriFire Partner och certifierad anläggarfirma brandlarm. Det finns en stor efterfrågan på lösningar inom brand, vi gör därför en satsning och har bland annat nyanställt personal. Brandlarm är det som ska ta Säkerhetsresurs till nästa nivå!