”Det känns som att konfigurationsmöjligheterna är oändliga”

”Det känns som att konfigurationsmöjligheterna är oändliga”

Kraven på säkerhet och tillförlitlighet var höga när Statkraft SCA Vind lät bygga tre nya vindparker i Västernorrland och Jämtland. För att säkra vindkraftsparkernas servicebyggnader levererade Elektroskandia SecuriFire brandlarm och Galaxy inbrottslarm. Elkontakt i Östersund installerade anläggningarna, som sedan driftsattes av Presto Östersund.

Statkraft är störst i Europa inom förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar och utvecklar vattenkraft, vindkraft, gaskraft och fjärrvärme och är en betydande aktör på de europeiska energibörserna. I Sverige driver Statkraft flera vindkraftprojekt i samarbete med SCA. Beslutade investeringar som är utförda eller under uppförande omfattar totalt 186 vindkraftverk i fyra parker. Fullt utbyggt kommer vindparkerna att bidra med totalt ca 3TWh per år – förnybar energi som ersätter fossila bränslen och minskar koldioxidutsläppet med över 2 miljoner ton per år.

Vid tre av vindparkerna, Björkhöjden, Ögonfägnaden och Stamåsen, har KM Bygg varit huvudentreprenör när det gällt att bygga de servicebyggnader, som används av personalen som sköter driften av vindkraftverken. Servicebyggnaderna är på mellan 650 och 1300 kvadratmeter och innehåller bland annat verkstad, kontor, garage och personalutrymmen.

Håkan Silfver, Presto och Pontus Persson, El-kontakt i Östersund kontrollerar brandlarmet.

Håkan Silfver, Presto och Pontus Persson, El-kontakt i Östersund kontrollerar brandlarmet.

Brandlarm och inbrottslarm

Elkontakt i Östersund vann upphandlingen att installera all el inklusive brandlarm och inbrottslarm i de tre byggnaderna.

– TEKAB hade projekterat de kompletta elanläggningarna med belysningsstyrning samt all teleteknik som datanät, inbrottslarm, brandlarm, säger Pontus Persson på Elkontakt i Östersund. Kunden hade höga säkerhetskrav och bland annat skulle brandlarmet vara adresserbart samt uppfylla kraven i SBF 110:6. När det gällde säkerhetsanläggningarna så kunde vi välja fabrikat. Vi gick ut och frågade flera grossister och Elektroskandia hade det bästa erbjudandet.

Per Larsson, utesäljare på Elektroskandia var ansvarig för affären.

– Med de krav man hade så passade vårt brandlarm SecuriFire och inbrottslarmet Galaxy perfekt. Bägge systemen håller en hög säkerhetsnivå samtidigt som de är flexibla i sin uppbyggnad, säger Per Larsson.

SecuriFire brandlarmcentral.

SecuriFire brandlarmcentral.

Säkerhetsutbildning

Statkraft SCA Vind hade rent allmänt ett högt säkerhetstänk och bland annat så måste alla i Elkontakts personal som skulle arbeta på platserna först genomgå en säkerhetsutbildning och få diplom.

– Leveranserna från Elektroskandia fungerade perfekt och vi kunde installera allt enligt plan. Björkhöjden blev klart efter nyår, Ögonfägnaden i april och Stamåsen besiktigades i början av juni. Galaxy har vi installerat mycket av tidigare men för oss var det första gången vi arbetade med SecuriFire, men det var enkelt att installera, säger Pontus Persson.

Brandlarmen består av brandlarmcentral SecuriFire, rökdetektorer i varje rum, larmdonsirener och brandförsvarstablå medan inbrottslarmet innehåller centralenhet Galaxy, akustiska glaskrossdetektorer i varje rum, dörrmagneter, rörelsedetektorer och sirener. För driftsättning av anläggningarna anlitades Presto i Östersund som är anläggarfirma och partner till Elektroskandia när det gäller SecuriFire.

© Fotograf Göran StrandModern teknik

– Det var ganska ordinära anläggningar, där vårt uppdrag bestod av att driftsätta brandlarmet, prova av och utfärda dokumentation och anläggarintyg, säger Håkan Silfver, ansvarig för brandlarmsidan på Presto i Östersund. Det var två till tre dagars arbete per anläggning och det var framför allt mina kollegor Andreas Nilsson och Daniel Hallgren som utförde arbetet. Allt fungerade mycket bra och vi kunde driftsätta anläggningarna som planerat.

– Vi utbildades på SecuriFire vid årsskiftet och har nu driftsatt fem anläggningar, så vi lär oss fortfarande. Men helt klart så kan det här systemet mycket samtidigt som det är uppbyggt med modern teknik, så det känns som att konfigurationsmöjligheterna är oändliga. Vi uppskattar SecuriFire och vårt samarbete med Elektroskandia. Det är tryggt för oss att kunna arbeta med en stor, stark leverantör som alltid har säkra leveranser och kan ge oss bra support när det behövs, avslutar Håkan Silfver.