I Göteborg finns det två stora pågående sjukhusprojekt, byggandet av Angereds Närsjukhus och Bild- och interventionscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. I båda fallen har man valt brandlarmet SecuriFire från Elektroskandia. Installation och driftsättning av anläggningarna utförs av Imtech Elteknik AB.

– Det här är två riktiga prestigeprojekt för oss. De skiljer sig dock åt entreprenadmässigt, på Sahlgrenska är det en ”färdig handling” projekterad av beställaren, Västra Götalandsregionen, medan det vid Angereds Närsjukhus är ett partneringprojekt, berättar Magnus Högh, projektledare på Imtech Elteknik, Region Säkerhet.

Magnus Högh, projektledare på Imtech Elteknik, Region Säkerhet står framför Sahlgrenska Sjukhuset.

Victor Gunnarsson monterar SecuriFire brandförsvarstablå.Sahlgrenska sjukhuset

Vid Bild- och interventionscentrum (BOIC), Sahlgrenska sjukhuset integreras nya, tekniskt avancerade lokaler med ombyggnad av äldre byggnader.

– Det är en helt ny byggnad om cirka 25 000 kvadratmeter i 10 våningsplan som hänger ihop med med den äldre byggnaden. WSP har projekterat brandlarmsanläggningen där man mängdat antal detektorer och övriga komponenter samt specificerat funktion. Det medföljde även en installationsritning, säger Magnus Högh.

Fastigheten byggs i etapper och nu är det etapp 2 och 3, där man inreder stommen. Beräknad inflyttning i byggnaden är 2015/2016.

– Vi har arbetat med brandlarmet Ziton i många år, men växlar nu över till SecuriFire. Därför var det naturligt för oss att installera SecuriFire i det här projektet. SecuriFire går enkelt och snabbt att driftsätta och vi har också fått bra respons från kunderna som tycker systemet är lätt att använda. SecuriFire innehåller ett väldigt komplett sortiment som ligger i framkant när det gäller såväl installation och driftsättning som handhavande, framhåller Magnus.

På BOIC är det cirka 1100 larmpunkter fördelat på två brandlarmcentraler. Brandlarmet ska gå våningsvis och utrymning sker per våning. Vid de plan som ej utryms får man information om situationen via informationstablåer i brandlarmsystemet.

– Det här är den största SecuriFire-anläggning vi gjort hittills. Installation av detektorer och larmdon pågår för fullt, medan brandlarmcentralerna kommer installeras först i början av 2015.

”SecuriFire innehåller ett väldigt komplett produktsortiment som ligger i framkant”

Fredrik Kofoed och Henrik Vintong drar kabel för brandlarmet.Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus skapas för en närmare och bättre vård åt de boende i nordöstra Göteborg. Huset omfattar tre våningar, en vindsvåning (för teknikutrymmen) samt garage och är på totalt 18 500 kvadratmeter. Det nya sjukhuset beräknas vara färdigställt under 2015.

– Angereds Närsjukhus har vi projekterat tillsammans med WSP. Det enda kravet när det gällde brandlarmet var att det skulle uppfylla SBF 110:6 (Detta gällde även på Sahlgrenska sjukhuset). Vi valde även här brandlarmet SecuriFire och totalt blir det cirka 1000 detektorer och två centraler sammankopplade, som manövreras via brandförsvarstablå, berättar Magnus Högh.

På Angereds Närsjukhus levererar och driftsätter Imtech Elteknik, Region Säkerhet även passersystem, inbrottslarm, vissa delar av överfallslarmet och överordnat system.

– Det här är ett väldigt levande projekt med många möten och mycket som ska klaffa nu. Vi räknar med att driftsätta anläggningarna i oktober, säger Magnus och fortsätter;

– Jag vill också passa på att framhålla det goda samarbete vi har med Elektroskandia och den support vi får från deras säljare Johan Jacobsson. Han har varit mycket delaktig i projektet tillsammans med vår kalkylator. För oss är det mycket värt att få denna support kring projektering och installation.

”Jag vill också passa på att framhålla det goda samarbete vi har med Elektroskandia och den support vi får från deras säljare Johan Jacobsson”

Hans Rosander, affärsområdeschef Imtech Säkerhet

Vilka är Imtech?
– Vi är ett bolag som finns i 25 länder, har totalt 26 000 anställda och omsätter 50 miljarder svenska kronor. I Sverige erbjuder vi helhetslösningar inom installation och service för områdena VS, ventilation och el.

Berätta om Imtech Elteknik, Region Säkerhet.
– 2009 förvärvade Imtech NEA-gruppen, som förra året bytte namn till Imtech Elteknik. I Imtech Elteknik, med 70 filialer i Sverige, ingår Region Säkerhet. Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av installations- och servicetjänster inom säkerhet och brandskydd.

Porträtt på Hans Rosander. Foto: Fredrik ErikssonVilken målsättning har ni?
– Det är att ta en marknadsledande position inom tre år. Säkerhetsmarknaden växer och en säkerhetsanläggning består idag till en allt större del av IT. Det ställer högre krav, vi måste därför mer och mer likna ett IT-företag och vi använder oss av spetskompetens inom företaget för att kunna växa på området.

Hur ser er strategi ut när det gäller val av produkter?
– Vi har gjort strategiska val, bland varumärken, produkter och leverantörer som vi vill arbeta med. Genom analyser av marknaden och genomförda utvärderingar, har vi valt en grupp med fabrikat att använda oss av som förstahandsval. Vår filosofi är att vi vill vara riktigt duktiga på det vi åtar oss och då kan man inte arbeta med allt och alla. Vi vill samarbeta med de fabrikat och leverantörer som vi anser är bäst. Därför har vi valt Elektroskandia och SecuriFire som förstahandsval när det gäller brandlarm.