Spånga kyrka i Tensta norr om Stockholm är en av huvudstadens äldsta kyrkor. Redan på 1000-talets senare del fanns en träkyrka på platsen och de ursprungliga delarna av den nuvarande Spånga kyrka byggdes någon gång mellan 1160 och 1200.

Med ett nyinstallerat SecuriFire brandlarmsystem, där både trådlösa och trådbundna detektorer ingår, säkras den historiska byggnaden också för kommande generationer.

Spånga kyrka ses som en mycket viktig länk mellan traktens äldsta historia och dagens samhälle genom runstenarna i kyrkans murar. Den utvändigt medeltida byggtekniken och kalkmåleriet, det sena 1600-talets gravkor, 1700- och 1800-talets bebyggelse i den närmaste omgivningen och dess plats i en av dagens Stockholmsförorter, gör kyrkan unik.

– Med tanke på vilken speciell byggnad det handlar om är det bra att ett modernt och effektivt brandlarm nu kommit på plats, säger Kjell Stensiö, säljare vid
TPM Alarm AB, en av Elektroskandias partner gällande brand och säkerhetssystem.

”Det på tiden att ett modernt och effektivt brandlarm kommit på plats”

 

Pålitligt och sofistikerat

Elektroskandia är generalagent för Securitons brandlarmsystem i Sverige sedan 2012 och fabrikatet har snabbt etablerat sig som ett av de mest pålitliga och användarvänliga på marknaden. Systemfamiljen SecuriFire består av olika centraler, paneler, detektorer och larmdon som är perfekt kombinerade och anpassade för alla typer av anläggningar. Stora som små.

De olika typerna av enheter kommunicerar på centralens detektorkrets. Driftsättning sker med hjälp av en avancerad mjukvara och driftsättningsverktyg. Gränssnitten är lika på alla SecuriFire-enheter, vilket innebär att det går att ansluta samma enheter till samtliga centraler.

 

Kjell Stensiö, TPM Alarm och Arne Olsson, fastighetsansvarig vid Spånga Kyrka. Tack vare SecuriFires trådlösa detektorer har man minimerat inverkan på den unika miljön.

Kjell Stensiö, TPM Alarm och Arne Olsson, fastighetsansvarig vid Spånga Kyrka. Tack vare SecuriFires trådlösa detektorer har man minimerat inverkan på den unika miljön.

Unik miljö

Med hänsyn till byggnadens karaktär har kyrkan inte velat att det nya brandlarmet ska inverka på den unika miljön inne i kyrksalen. Därför har installationsarbetet gått mycket varsamt fram.

– Beställaren hade som krav att det inte fick förläggas synlig kabel någonstans inne i kyrksalen, berättar Christer de Wahl, systemsäljare Tele, Data & Säkerhet Tele vid Elektroskandia. Förutsättningar som passade perfekt för SecuriFires trådlösa alternativ.

 

TMP Alarm fick hjälp av SecuriFires produktsupport med att mäta in signalnivåerna mellan de trådlösa detektorerna och mottagarna.

TMP Alarm fick hjälp av SecuriFires produktsupport med att mäta in signalnivåerna mellan de trådlösa detektorerna och mottagarna.

Inmätning av signalnivåer

Installationen i Spånga kyrka är en kombination av SecuriFires trådlösa och trådbundna enheter.

– Det blir lite extra arbete med ett trådlöst system, säger Kjell Stensiö. Vi tog till exempel in hjälp av SecuriFires produktsupport för att få hjälp med att mäta in signalnivåerna till mottagarna.

I de delar av kyrkan som inte är publika, exempelvis i källaren, på vinden och uppe i tornen, har trådbundna enheter installerats. Sammanlagt är det ett 15-tal detektorer som installerats i kyrkan.

– Anläggningen är nu i drift och våra tester visar att det systemet är stabilt och fungerar precis som det ska, avslutar Kjell Stensiö.