Nybyggda Fredriksdals bussdepå vid Hammarby Sjöstad består av sju våningar, 50 000 kvadratmeter och har plats för 140 uppställningsplatser för bussar. Brandlarmet är till ytan en av de största SecuriFire-anläggningar som driftsatts av Elektroskandias partner SEAL Scandinavia.

Fredriksdals bussdepå började byggas 2012 och uppdraget är en samverkansentreprenad mellan SL och Skanska. Bussdepån ersätter Söderdepån, som ska rivas för att ge plats för 800 nya bostäder på Södermalm. Fredriksdals bussdepå inrymmer 140 uppställningsplatser för Stockholms innerstadsbussar, samt verkstäder, tvätthallar, garage och ett kontor i sju våningsplan.
– Jag började arbeta med projektet 2014, berättar Stefan Dahlin, arbetsledare på Skanska. Nymans Elektriska vann upphandlingen att ansvara för installation av all el, kraft, ställverk, belysning samt brandlarm.

”Till ytan är det nog en av de största SecuriFire-anläggningar vi gjort”

För att förenkla service kan detektorerna sänkas ned.

Stort projekt

Projektledare säkerhet för Fredriksdals bussdepå på Nymans Elektriska var Ola Andersson.

– Vi började med installationsarbetena under 2015. Det här var ett stort projekt och vi hade i snitt åtta man på plats under hela byggtiden. När det gällde brandlarmet anlitade vi Seal Scandinavia, som är en certifierad anläggarfirma för brandlarm, för driftsättning och dokumentation av anläggningen. Tillsammans med SEAL Scandinavia gick vi först igenom SL:s krav på brandlarmet. Vi föreslog därefter SecuriFire och såväl Skanska som SL godkände detta. Vi installerar ofta SecuriFire, framför allt till större anläggningar. Man undviker en hel del problem med SecuriFire då det är ett mycket flexibelt system som går att programmera fritt. Så om vi får vara med och välja blir det oftast SecuriFire, säger Ola Andersson.

 

900 detektorer och 500 larmdon

Brandlarmsanläggningen kom att omfatta två SecuriFire 3000-centraler, cirka 900 st detektorer av olika typer (rök, värme, sampling) och cirka 500 st larmdon (blixtljus och sirener) samt cirka 70 st styrningsfunktioner. Detektorer, larmdon och adressenheter anslöts till en och samma kabel vilket förenklade installationen.

I tvätthallen har man aspirerande detektorer. Via samplingsrör monterade i taket övervakas luftflödet kontinuerligt.
Högkänsliga röksensorer utvärderar luften.

– Det här är ett av de till ytan och produktionsmässigt större jobben vi gjort. En av våra montörer, Johan Andersson, arbetade varje dag under två år med den här installationen. Men det var ett väldigt smidigt projekt trots storleken. Materielleveranserna från Elektroskandia fungerade bra och installationen gick enligt plan, säger Ola Andersson.

Under 2016 var det så dags för SEAL Scandinavia att driftsätta brandlarmet.

– Till ytan är det en av de största SecuriFire-anläggningar vi gjort. Det tog en bra stund att gå runt och prova av allt. Sen gjorde vi också en del småprojektering och problemlösning på plats. Totalt var det cirka en månads jobb för oss att driftsätta anläggningen, säger Arne Wahlberg på SEAL Scandinavia AB.

 

Brandlarmcentral används för styrning

Berätta om styrningen från brandlarmet till ventilationen.

– En speciell sak med den här anläggningen är att Räddningstjänsten ska ha möjlighet att vid en brand kunna rökgasevakuera vissa delar av garaget. Det görs genom att stora fläktar sätts igång och drar ut rök ur garaget samtidigt som portarna öppnas. Det här gör räddningsledaren manuellt via manöverpaneler som går via brandlarmet. Samma sak gäller också öppning av rökluckor i trapphusen. På så sätt fungerar brandlarmcentralen även som en styrcentral och man slipper en separata anläggning för styrningen, säger Arne Wahlberg.

Styrning av fläktar, rökluckor och portar sköts också via brandlarmet och den här manöverpanelen t.v. på bilden.

Nämn ett par av fördelarna med SecuriFire.

– Jämfört med andra brandlarmsystem är det väldigt flexibelt. Det är lättprogrammerat och när man gör en komplex lösning är det väldigt enkelt att skräddarsy alla funktioner. En annan fördel är multidetektorerna, som går att anpassa för rök, värme eller både och. Det är bara att programmera den funktion man vill ha. Det här är dock bara ett par av många fördelar med SecuriFire, säger Arne Wahlberg.

Den 10 januari lämnade Skanska över huset till Storstockholms Lokaltrafik, SL.

– Vi har haft ett bra samarbete med Nymans Elektriska och SEAL Scandinavia under hela projektets gång. Vi är också nöjda med brandlarmet då det visat sig vara ett smidigt system att jobba med och även enkelt att bygga ut om det skulle behövas i framtiden, säger Stefan Dahlin.

 

Modern bussdepå i sju våningar

– På våning ett, som ligger under marken, ligger bussgaraget med 140 uppställningsplatser för Stockholms innerstadsbussar.
– Våning två, som delvis ligger under mark, innefattar bilgarage och serviceutrymmen.
– På våning tre är det tanknings-, tvätt- och servicestationer för bussarna. All biogas som bussarna tankas med kommer via en ledning direkt från Henriksdals reningsverk.
– Våning fyra till sju är kontor, där SL delvis kommer att sitta.