Känslighet som lönar sig

Den som ansvarar för människoliv och egendom bör vara mycket vaksam och kunna skilja på påstådda och verkliga faror. Den nya generationen aspirerande rökdetektorer har alla förutsättningar att uppfylla dessa anspråk.

ASD 535 är resultatet av en framgångsrik utveckling av branddetekteringsteknologi som sedan 40 år bevisat sin tillförlitlighet. ASD 535 suger konstant in luft i röksensorn via samplingsrör från rum eller objekt som ska övervakas. Denna sensor, utrustad med en ny HD-teknologi (High Dynamic), kan fastställa rökpartiklar i luften med en hittills ouppnådd precision. Om ett definierat partikelgränsvärde överskrids, sänder detektorn blixtsnabbt ett larmmeddelande till larmcentralen. Redan innan en brand kan utveckla värme kan den släckas tack vare detta klarvakna varningssystem.

En enda gnista kan räcka till för att en brand uppstår som kan orsaka ett företag allvarliga ekonomiska skador. För att skydda dig mot detta har Securiton forskat intensivt på detta område och utvecklat sin rökdetektor till perfektion. HD-teknologin innebär att röksensorn på en ASD 535 har en dynamisk temperatur- och smutskompensering (små partiklar undertrycks). Med den nya LVSC (Large Volume Smoke Chamber) finns praktiskt taget oändliga användningsmöjligheter. Sensorn kombinerar därigenom maximal och inställbar känslighet med optimal resistens. Även allra minsta rökmängder registreras. Dessutom är LVSC aerodynamiskt optimerad. Detta ökar såväl detekteringssäkerheten som detektorns livslängd. Hög sugeffekt: Även större ytor övervakas tillförlitligt av rökdetektorn. Detta garanteras genom fläktens förbättrade sugeffekt och därigenom kan systemet klara två långa samplingsrör. Dessutom kan effekten ställas in exakt vilket sänker strömförbrukningen och ger en längre livslängd på fläkten. Tyst och diskret: ASD 535 övertygar genom en ytterst låg buller nivå (32 dBA) och med en installation som kan anpassas perfekt till varje omgivning. Samplingsrören kan läggas asymmetriskt eller symetriskt och ger därför praktiskt taget obegränsade möjligheter för installation.

ASD 535_1500

Brandlarm – den rätta sensorn för varje omgivning

Kärnan i ASD 535 sitter i den nyutvecklade röksensorn SSD 535 med HD-teknologi. Till denna optiska sensor strömmar luft från en eller två av varandra oberoende samplingsrör.
I LVSC (Large Volume Smoke Chamber), en extra stor mätkammare, analyserar HD-sensorn konstant luftflödet. Den registrerar inte bara minsta ökningar av rökkoncentrationer, utan även rörbrott eller smuts i insugningshålen.

Röksensorns resistens mot falska larm är stor och dess känslighet kan anpassas ytterst exakt till övervakningsområdets specifika förhållanden. Tre förlarm och ett huvudlarm kan programmeras för varje sugledning. Mätområdets känslighet för rökkoncentration kan väljas mellan 0,002%/m till 10%/m. En indikering på ASD 535 gör rökkoncentrationen i den insugna luften synlig. Dessutom visas larm-, fel- och statusmeddelanden. Larmmeddelanden sänds inom sekunder till överordnade system som brandlarmscentraler.

 

Samplingsrörsystem – osynligt och även för stora ytor

ASD 535 suger konstant in luft i röksensorn via samplingsrör från rum eller objekt som ska övervakas.

ASD 535 suger konstant in luft i röksensorn via samplingsrör från rum eller objekt som ska övervakas.

ASD 535 utökar avsevärt systemgränserna för en säker övervakning: Ett enda system förenar två separata samplingsrör. Ett samplingsrör kan ha upp till 24 hål och kan ha en längd på maximalt 240 meter. För att klara dessa dimensioner har Securiton integrerat den starkaste fläkten som finns tillgänglig på marknaden: Tack vare ett sugtryck på över 400 Pa stiger mängden luft som övervakas till ett maximum och därigenom även hastigheten och säkerheten vid detekteringen. ASD 535 övertygar inte bara genom sin prestanda utan även genom sitt diskreta beteende. Om man vill kan den t.o.m. bli osynlig för användning i byggnader med värdefull arkitektur som t.ex. teatrar, muséer eller operahus där samplingsrören och larmenheterna döljas elegant. En praktiskt taget helt tyst drift gör att ingen behöver känna sig störd.

 

Snabb att installera

Effektiv brandregistrering är ingen konst längre. ASD 535 från Securiton är inte bara användarvänlig under drift. Installationen är mycket enkel och okomplicerad även där man vill övervaka lokaler med högt till tak, vilket ställer höga krav på planeringen. För komplexa anläggningar där t.ex. asymmetriska samplingsrör används, finns mjukvaran ASD PipeFlow för beräkning av sampling. I få steg och i kombination med ASD Config programmeras anläggningen i PC så att maximal detekteringsnivå erhålls och uppfyller normen. Om man installerar en standardanläggning behövs inte ens en dator. Inställningarna kan göras direkt på enheten med EasyConfig. Vill du dokumentera och utvärdera övervakningsdata? Då sparar du de omfångsrika rökövervakningsdata i en minnesmodul (MCM) som finns som tillbehör direkt till ett SD-kort och utvärderar sedan dessa bekvämt på din dator. Vi har ett brett utbud av tillbehör för speciella tillämpningar: Diverse rör, filter, vattenavskiljare, och komponenter för Ex applikationer osv. gör ASD 535 till en specialist även vid extrema förhållanden och applikationer.

 

Ingen chans för brand – varhelst den kan uppstå

ASD 535 kan som användas praktiskt taget överallt. Svåra ljusförhållande, temperatursvängningar eller fukt påverkar inte det minsta systemets högt utvecklade känslighet eller precision när det gäller att upptäcka bränder i tid. Tvärtom, systemet anpassar sig automatiskt vid idrifttagningen till svåra förhållanden tack vare sin AutoLearning-funktion och är sedan dygnet runt i beredskap. AutoLearning-funktionen tar hänsyn till eventuella störande partiklar och anpassar inställningarna inom säkerhetsnormen. ASD 535 fungerar som en perfekt brandväktare för alla slags tillämpningar.

Rumsövervakning: Hyllager och distributionscentrum, arkivlokaler, mellantak och dubbelgolv, större hallar, museer, gallerier, teatrar, biografer, kulturminnen, byggnadsmonument, flygplatser, informations- och datorcentrum, telekommunikationscentrum, laboratorier och forskningsinstitutioner, elektroniska mätlokaler, transformatorutrymmen, sterila rum.

Objektövervakning: telekommunikationsskåp, hög- och lågspänningsfördelarskåp, utställningsvitriner, datoranläggningar, strömfördelarskåp, CNC-styrsystem.
Osynlig installation: kulturminnen, fängelseceller estetiskt anspråksfull arkitektur.