Installationer i gamla anrika byggnader kan vara utmanande, något som Levins Elektriska blev varse då de bytte ut brandlarmet i Hovdala slott till SecuriFire 3000.

I Hässleholms kommun ligger Hovdala slott, med anor från medeltiden. Slottet har en rik historia och spelade bland annat en viktig roll under krigen mellan Sverige och Danmark på 1600-talet. Sedan 1947 klassas slottet som ett statligt byggnadsminne och ägs av Statens Fastighetsverk. Hovdala slott är idag öppet för allmänheten och här finns restaurang och café.

– Vi hade ett befintligt brandlarm men det började bli till åren och behövde bytas ut till ett modernt system. Statens Fastighetsverk gjorde därför under hösten förra året en upphandling, säger Kristoffer Wahlqvist, fastighetsskötare på Hovdala slott.

Kan skräddarsy systemet

Levins Elektriska fick uppdraget att byta ut anlägg­ningen. Företaget är certifierad anläggarfirma brandlarm och sedan flera år tillbaka SecuriFire Partner till Elektro­skandia.

– Vi har huvudkontor i Hässleholm och filialer i Kristian­stad, Sölvesborg och Markaryd. Totalt är vi idag cirka 100 anställda varav 4 arbetar med försäljning, projekt­ering, installation, driftsättning samt service och under­håll av brandlarm. Vi har bland annat ramavtal med Hässleholms kommun och Kristianstads kommun, säger Joachim Nilsson, brandlarmstekniker på Levins Elektriska och fortsätter:

– Vi har valt att samarbeta med Elektroskandia då de har bra lagerhållning och support samt erbjuder brandlarmsystemet SecuriFire, som vi tycker är det främsta fabrikatet på marknaden. Systemet är öppet och man kan enkelt skräddarsy det för kunden oavsett vilka krav som ställs. Dessutom håller brandlarmet hög kvalitet.

En stor utmaning var att det på sina ställen var takhöjder på upp till dryga 12 meter.

Högt i tak, en utmaning

Projektet vid Hovdala slott omfattade fyra byggnader, som innehöll totalt fem detektorslingor.

– Vi monterade ner alla enheter i det gamla brandlarmet men behöll den befintliga kabeldragningen. Det är ju mycket känsligt i så här gamla K-märkta fastigheter och det gäller att allt arbete utförs med största noggrannhet och försiktighet. Jag har arbetat med brandlarm i 12 år men aldrig tidigare varit med om något liknande ställe som Hovdala slott. En stor utmaning var att det på sina ställen var takhöjder på upp till dryga 12 meter. Här fick vi använda lift för att komma åt detektorerna. Samtidigt var det mycket trångt, där vi måste igenom en öppning på en och en halv meter för att få in liften på rätt ställe. En annan utmaning var att få upp ställningar och stegar på vindarna. Totalt tog arbetet cirka två och en halv vecka för mig och min kollega Jonas Olofsson, berättar Joachim Nilsson.

Flera system igång parallellt

Det nya systemet består av en brandlarm­central SecuriFire 3000 samt drygt 200 st enheter bestående av multikriteriedetektorer, larm­knappar, styrenheter, sirener etc.

– Under brandlarmsbytet fick det gamla syste­met vara i drift medan vi kopplade in det nya och vi var tvungna att bli färdig med slingan samma dag. På en slinga med många enheter fick vi dessutom sätta upp ett provisoriskt brandlarm, så vissa dagar hade vi både två och tre brandlarm igång parallellt.

Den nya brandlarmsanläggningen vid Hovdala slott är nu avprovad och klar men för Levins Elektriska väntar nu nya uppdrag.

– Vi har en mycket bra orderingång och ett tiotal nya brandlarmsystem beställda, varav fyra är riktigt stora. Så det ser mycket bra ut för 2021, avslutar Joachim Nilsson.