Nu pågår byggnationen av Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen i Täby i norra Stockholm och de bägge byggnaderna om totalt 12 800 kvm skyddas av senaste säkerhetsteknik. Elektroskandia har levererat såväl brandlarm och talat utrymningslarm som passersystem och inbrottslarm.

Täby kommun är byggherre och Arcona har totalentreprenaden att utföra såväl projektering som byggnads- och markarbeten. Skol- och förskolebyggnaden är på totalt cirka 9 600 kvm fördelade på 2-4 våningar och idrottshallen byggs i två plan med en total yta på cirka 3 200 kvm. Byggnaderna kommer bli miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld (skolan) respektive Silver (idrottshallen), vilket betyder att det ställs höga miljökrav vad gäller energi, inomhusmiljö, material och hantering av farliga ämnen. Projektet beräknas vara färdigställt till höstterminen 2019.

– Vi har ramavtal för säkerhet med Täby kommun och fick uppdraget att installera brandlarm och talat utrymningslarm samt även passersystem, inbrottslarm och mekaniska lås. Då det här är ett omfattande projekt som även kräver specialistkompetens inom lås har vi valt att anlita vår samarbetspartner Axlås Solidlås för installation av passersystem, inbrottslarm och de mekaniska låsen, säger Thomas Isaksson, projektledare på TMP Alarm AB.

SecuriFire ett naturligt val

TMP Alarm är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB och är därmed godkända att installera försäkringsklassade brand- och inbrottsanlägningar enligt högsta standard avseende funktion och säkerhet. TMP Alarm är också en av Elektroskandias SecuriFire Partner, vilket innebär att de är auktoriserade återförsäljare och utbildade att installera, driftsätta samt utföra service på Securitons produkter.

– Kravet från beställaren var att det skulle vara totalskydd enligt försäkringsbolagens bestämmelser SBF 110. Även om vi också arbetar med andra fabrikat så var det inget tvivel om att vi skulle använda SecuriFire till det här projektet. Det finns inga andra system i samma klass. SecuriFire är ett modernt system med en avancerad central som klarar ett stort antal larmslingor och ändå är lättmanövrerad. Dessutom är den strömsnål och framtidssäker. En annan stor fördel med SecuriFire är att det i sortimentet också finns det aspirerande rökdetektorsystemet SecuriRAS ASD, som ofta används där det är högt i tak och bland annat finns installerat i hisschakten vid Stockholms flesta skolor, säger Thomas Isaksson.

Multikriteriadetektorer samt aspirerande system

I Hägerneholmsskolan och Hägerneholmshallen har TMP Alarm installerat en brandlarmcentral SecuriFire 3000 samt en undercentral 3000. Dessutom talat utrymningslarm, som styrs av brandlarmet, från TOA.

– Det är en normal brandlarmsinstallation, men en stor entreprenad och vi har sex man som jobbar här hela tiden. Vi började i mars och beräknas vara klara i maj 2019. Totalt kommer vi förse lokalerna med cirka 560 st multikriteriadetektorer. De övervakar inte bara temperatur- och rökutvecklingen i ett rum, utan samtidigt också kolmonoxid (CO)-koncentrationen. I idrottshallen kompletterar vi med aspirerande system. Här är det ett par samplingsrör som går ända upp i taket från utvärderingsenhetens display- och manöverpanel. Rören är försedda med hål samt en högkänslig rökdetektor som kontinuerligt utvärderar luften och vid eventuell rökkoncentration larmar i ett tidigt skede. Vid det aspirerande systemet är all elektronik och sensorer på marknivå, vilket gör det servicevänligt, vid lokaler med högt i tak, säger Thomas Isaksson.

Bekvämt med en leverantör

TMP Alarm köper såväl brandlarm som talat utrymningslarm och all installationsmateriel från Elektroskandia.

– De har all den materiel vi behöver, leveranserna är säkra och snabba och för oss är det bekvämt att ta allt från samma leverantör, säger Thomas Isaksson.
Även Axlås Solidlås köpte all materiel till projektet från Elektroskandia. Ansvarig för affären är Elektroskandias utesäljare Kristoffer Magnesten som sedan länge har ett nära samarbete med Axlås Solidlås.

– För mig, som ansvarar för inköp och ekonomi är helheten viktig. Vi vet att det fungerar med Elektroskandia och de uppfyller vad man förväntar sig av en bra leverantör. Inte minst leveranssäkerheten är betydelsefull vid så här stora objekt. Sen är det också en fördel att Elektroskandia har bra och nära relationer med ASSA, vars passersystem vi installerar i byggnaderna. Till det här projektet behövde vi även ha förvaringsutrymme för vår utrustning och materiel, och då byggnation pågår så kunde vi inte ha det inne i fastigheten. För att lösa problemet har vi av Elektroskandia hyrt en container där vi förvarar allt vi behöver för installationen. Smidigt och bekvämt att vi kan få även denna tjänst från samma leverantör, säger Tommi Torppa, projektledare Axlås Solidlås.

De föreskrivna säkerhetssystemen var ASSA ARX passersystem samt Galaxy inbrottslarm.

– Vi har tidigare installerat ARX och Galaxy vid flera andra av Täby kommuns fastigheter, de är nöjda med funktionen och vill ha samma typ av system genomgående. I det här projektet är det totalt cirka 100 kortläsarmiljöer, i fastighetens skal och innerdörrar till avdelningar, inom avdelningar samt till omklädningsrummen i idrottshallen, och cirka 300 larmpunkter. Med de här systemen använder behöriga en tag för att öppna och styra larmet och skulle någon tag försvinna går det snabbt och enkelt att spärra ut den. Det här är en mycket säker, bekväm och beprövad lösning, avslutar Tommi Torppa.