Umia Säkerhet fick uppdraget att utrusta nybyggda Floraskolan och Florahallen i Skellefteå med säkerhetssystem. Elektroskandia är totalleverantör inom säkerhet till projektet, det vill säga såväl brandlarm, som talat utrymningslarm och passersystem/inbrottslarm.

Skellefteå är en stad med framtidstro där det är mycket på gång. En stor bidragande faktor är givetvis Northvolts batterifabrik, som är under byggnation. Men det finns även många andra intressanta nya projekt, inte minst Floraskolan och Florahallen. Det är Skellefteå kommun som bygger en helt ny skola från förskola till årskurs 9 och en friidrottshall, som även innehåller en gymnastikhall. Friidrottshallen byggs för att klara SM-standard.

– Det är två skilda projekt och entreprenader. Totalentreprenör för Florahallen är Fastec och för Floraskolan NCC. I bägge projekten har Umia fått uppdraget att installera el, styr och rör samt på skolan dessutom ventilation.
Vi på Umia Säkerhet ansvarar för projektering, installation och driftsättning av de olika säkerhetssystemen, säger Carl-Johan Åkermo, projektledare Umia Säkerhet Skellefteå.

Klart till terminstart 2020

På lite drygt tre år har lokalägda Umia Skellefteå gått från noll till 65 anställda. Aktuella projekt är förutom Floraskolan och Florahallen även byggnationen av det nya, stora kontorshuset Svalan 6 i centrala Skellefteå, där företaget också är installationsentreprenör.

– Floraskolan och Florahallen är två separata byggnader, där hallen består av två delar en friidrottshall samt en gymnastikhall. Projekten började för vår del 2018, hallen hade slutbesiktning i mitten av april och på skolan är det slutbesiktning om två månader. Allt ska vara klart till terminstarten 2020, säger Carl-Johan Åkermo.

Ledande leverantör inom säkerhet

Umia Säkerhet är anläggarfirma för brandlarm och inbrottslarm. Företaget är även SecuriFire Partner, vilket innebär att de är utbildade och certifierade av Elektro­skandia på SecuriFire brandlarm samt övriga produkter från Securiton. Elektroskandia har de senaste åren gjort en stor satsning på säkerhet och har idag branschens mest heltäckande sortiment samt ett team med speci­alistkompetens. Elektroskandia är distributör i Sverige för brandlarmsprodukter från Securiton samt talat utrym­ningslarm från LDA Audio Tech. Christer de Wahl är sälj och marknadschef, Elektroskandia Säkerhet.

– Efterfrågan på säkerhet och trygghet ökar i samhället samtidigt som tekniken utvecklas snabbt och kraven samt säkerhetssystemen blir allt mer komplexa. Det ställer stort krav kompetens och vi samarbetar därför med de främsta leverantörerna och tillverkarna inom säkerhet. Elektroskandia är idag den ledande fabrikatsoberoende leverantören av säkerhetssystem i Sverige, säger Christer de Wahl.

Brandlarm som klarar allt

Säkerhetssystemen i Floraskolan och Flora­­hallen skulle bestå av heltäckande brand­larm, talat utrymningslarm, passer­system- och inbrottslarm samt tvåvägs­kommunikation vid utrymningsvägar. Dessutom ingick även för Umia Säkerhet att installera det publika ljudet i Florahallen.

– Elektroskandia är vår huvudleverantör så det var självklart för oss att beställa systemen från dem. Förutom att de lagerför alla de säkerhetssystem vi behöver så har de även alla de kompletterande produkter som krävs för en komplett installation. Dess­utom är det enkelt att beställa via webben. Sist men inte minst tycker jag de har den bästa logistiken i Sverige, säger Carl-Johan Åkermo och fortsätter:

– Jag har jobbat med olika brandlarms­fabrikat genom åren. Securi­Fire är det system som klarar allt samtidigt som det är enkelt att jobba med. I Florahallen har vi installerat en SecuriFire 2020-central samt aspirerande rökdetektorsystem SecuriRAS på de stora ytorna där det är högt i tak. Här har vi förlagt åtta rörstråk anslutet till fyra samplingsenheter. De aspirerande detektorerna från Securiton räknas bland de mest tillförlitliga systemen för tidig upptäckt av brand. Systemet innebär även att framtida underhåll förenklas då detektorerna sitter på markplan. I skolan har vi installerat en SecuriFire 3020-central samt drygt 600 st multikriteriedetektorer.

Ett av de största säkerhetsprojekten

Bägge byggnaderna har också försetts med LDA talat utrym­nings­larm, en central i hallen och en i skolan. Dessutom har Umia Säkerhet installerat ASSA ARX passersystem och inbrottslarm på 32 dörrmiljöer i hallen och 20 dörrmiljöer i skolan.

– Det här är ett av de största säkerhets­projekten vi genomfört i Skellefteå, men allt har flutit på bra såväl vad gäller leveranser som installationer. Så vi kommer hålla de tidplaner vi gjort upp, avslutar Carl-Johan Åkermo.