– Vi hade installerat flera andra brandlarmsfabrikat tidigare, men när vi fick prova SecuriFire blev vi verkligen imponerade. Sen dess är det SecuriFire som gäller för vår del, säger Thomas Holmqvist på Levins Elektriska.

Levins Elektriska ingår tillsammans med Automationsteknik och El & Styrteknik i Levinsgruppen.

– Totalt är det över 100 anställda varav vi är tre personer som arbetar aktivt med brandlarm. Vi säljer, projekterar och driftsätter medan vår elavdelning sköter installation och service, säger Thomas Holmqvist.

Thomas Holmqvist, Levins Elektriska och Dan Selander,Byggde upp en brandlarmsorganisation

Företaget har arbetat med SecuriFire och Securitons produkter sedan 2008.

– Jag hade tidigare arbetat med brandlarm för Cerberus under 20 år då jag 2006 kom till Levins Elektriska och fick uppdraget att bygga upp en brandlarmsorganisation på företaget. Tillsammans med en kollega kom vi i kontakt med tillverkaren Securiton som ville börja sälja på den svenska marknaden. Vi hade som sagt testat andra brandlarmsfabrikat tidigare men blev direkt imponerade av SecuriFire och beslöt oss därför att börja importera och installera det i Sverige, säger Thomas Holmqvist.

Under ett antal år installerade Levins Elektriska SecuriFire åt olika kunder, men att själva sköta importen ställde också stora krav.

– Ja, det var en hel del jobb med bland annat översättning av dokumentation, intyg, provningar, certifieringar etc. som krävs för att kunna sälja ett brandlarm, säger Thomas Holmqvist.

Leverans dagen efter

För några år sedan beslutade Securiton att man ville ha en större, heltäckande distributör för sina produkter på den svenska marknaden och valet blev då Elektroskandia.

– Att Elektroskandia kom in som distributör har bara inneburit fördelar för oss. Nu kan vi koncentrera oss på försäljning och slipper allt pappersarbete. Dessutom får vi leverans av produkterna från Elektroskandia dagen efter vi beställt. När vi importerade själva behövde vi ha tre till fyra veckors framförhållning på leveranserna, säger Thomas Holmqvist.

Efterfrågan på brandlarm ökar konstant och SecuriFire tar allt mer marknadsandelar.

– SecuriFire erbjuder bästa förhållandet mellan pris och prestanda samtidigt som kännedomen om brandlarmet ökat allt mer. Vi har många kunder och bland annat sköter vi all service och underhåll på brandlarm åt Hässleholms kommun, säger Thomas Holmqvist.

Thomas Holmqvist, Levins Elektriska och Dan Selander,

Brandlarm på 30-tal fastigheter

Ett av de nyare objekten där Levins Elektriska installerat SecuriFire åt Hässleholms kommun är på Miloverkstaden i Hässleholm. Det är två nedlagda regementen i vilka det nu startats upp nya verksamheter. Bland annat finns här nu Hässleholms Modelljärnväg, en av Sveriges största modelljärnvägar, som hyresgäster.

Dan Selander arbetar som vaktmästare och anläggningsskötare på det kommunala bolaget Hässleholms Teknik.

– Vi har brandlarm på ett 30-tal fastigheter. Det är skolor, förskolor, Räddningstjänsten, stadshuset m.m. Det är olika typer av fastigheter och brandlarmen ska testas en gång per månad. Vi hyrs även in av privata företag för att testa brandlarm. Så det finns att göra, säger Dan Selander.

Enkelt med SecuriFire

Vid Miloverkstaden installerade Levins Elektriska en SecuriFire 500 brandlarmcentral. Den är placerad tillsammans med brandförsvarstablå och all dokumentation i Elektroskandias kombiskåp.

– Totalt har vi i lokalerna installerat 37 st multidetektorer, för rök och värme, säger Thomas Holmqvist.

– Vi har olika fabrikat av brandlarm i våra fastigheter så vi har bra erfarenhet av fördelar och nackdelar. SecuriFire är ett av de lättaste att jobba med. Det går snabbt att hitta i dem vilket förenklar vårt arbete. Så vi är nöjda med SecuriFire och även med vårt samarbete med Levins Elektriska. De har alltid svar på våra frågor och om det är något problem så kommer de direkt, avslutar Dan Selander.

– Levins Elektriska har idag cirka 60 st SecurFire-system av varierande storlek installerade.
– Det största systemet är vid Stora Enso Nymölla med cirka 4000 komponenter på detektorledningarna och fyra centralapparater, SecuriFire 3000. Detta var också ett av de första installerade SecuriFire-systemen i Sverige.