På Viktoriaskolan i Skara kan eleverna känna sig trygga. Säkerheten har högsta prioritet och förutom passagesystem, inbrottslarm och kameraövervakning skyddas skolan av brandlarmet SecuriFire.

Viktoriaskolan är en nybyggd högstadieskola för cirka 600 elever. Byggnationen av skolan var ett partneringprojekt mellan Skara kommun, PEAB och Assemblin.

Aspirerande detektorer

Assemblin utförde alla installationer i fastigheten, el, säkerhet och automation. Den närmare 11 000 kvm stora byggnaden skyddas av modernaste inom säkerhetsteknik. Ansvarig för installation och driftsättning av brandlarmsanläggningen var Anders Friberg, brandlarmstekniker på Assemblin Skövde.

– Det här var ett stort projekt där det krävdes ett flexibelt och heltäckande brandlarm. Det som var lite speciellt i det här fallet var att man hade en trapphall/atrium i mitten av skolan där det var cirka 19 meter högt i tak. Underhållsmässigt skulle det aldrig fungera att ha vanliga brandlarmsdetektorer monterade högt uppe i taket och nedpendlade detektorer ville man ej ha av arkitektoniska skäl. Därför valde jag att föreslå aspirerande detektorer från Securiton till trapphallen, berättar Anders Friberg.

De aspirerande detektorerna består av en eller två oberoende samplingsrör inkl. samplingshål samt en högkänslig röksensor vardera. Luftflödet övervakas kontinuerligt från varje samplingsrör för att upptäcka avbrott eller stopp i samplingsrör eller samplingshål. En kraftfull fläkt suger in luft från det övervakade rummet eller anläggningen via samplingsröret till utvärderingsenheten. Här utvärderas luften kontinuerligt av röksensorerna. På utvärderingsenhetens display- och manöverpanel visas rökkoncentrationen i den insugna luften samt ytterligare larm-, störnings- och statusmeddelanden. Ökningar av rökkoncentrationen upptäcks i ett tidigt skede.

– Med en aspirerande detektor kan man kontrollera systemets funktion och utföra service vid utvärderingsenheten på marknivå. Det här är givetvis en stor fördel i lokaler där det är högt i tak, säger Anders Friberg.

SecuriFire flexibelt

Assemblin är godkänd anläggarfirma brandlarm, har arbetat med Elektroskandia i många år och är också SecuriFire-partner.

– Vi arbetar även med andra brandlarmsfabrikat, men det blir mycket SecuriFire. Bland fördelarna kan nämnas att det är ett stabilt och samtidigt flexibelt system. Det är enkelt att göra speciallösningar och man kan alltid uppfylla kundens önskemål med SecuriFire. Sen är det en stor fördel med Elektroskandias snabba leveranser. De har alltid produkter på lager och vi får leveranserna dagen efter vi beställt, säger Anders Friberg.

Anders Friberg tog fram en lösning för Viktoriaskolan, projekterade och kontaktade sen Johan Jacobsson, NKAM Teknik & Säkerhet på Elektroskandia.

– Anders är mycket kompetent på brandlarm och hade tagit fram en heltäckande brandlarmslösning för skolan. Efter att ha diskuterat igenom detaljerna offererade jag anläggningen till Assemblin, säger Johan Jacobsson.

Senaste tekniken

I Viktoriaskolan är det genomgående den senaste tekniken som gäller. Brandlarmsanläggningen består av en brandlarmcentral SecuriFire 3000, 530 st multikriteriadetektorer samt det aspirerande systemet SecuriRAS ASD. SecuriFire 3000 har full redundant maskin- och programvara, modulär och decentraliserad struktur samt möjlighet med upp till 16 slingkretsar med 3500 adresserbara enheter per central.

– Vi installerade, driftsatte och i maj 2017 skrev vi ut anläggarintyg för brandlarmsanläggningen. Det var ett projekt som rullade över lång tid, men allt fungerade som planerat, samarbetet och partneringprojektet med Skara kommun och PEAB gick bra och kunden är mycket nöjd med resultatet, säger Anders Friberg.