I Arenastaden i Solna ligger SEB:s nya huvudkontor. Med en totalyta om närmare 100 000 kvm är det ett av Sveriges största nybyggda kontor. Byggnaderna är utformade med hållbarhet, nytänkande, arbetsmiljö och säkerhet i fokus. Fastigheterna skyddas av brandlarmet SecuriFire 3000.

Totalentreprenör för projektet är Veidekke och fastighetsägare är Fabege. Under 2014 började grunden läggas till de tre sammanlänkade byggnaderna, som är sju till fjorton våningar höga. Byggnaderna är projekterade och byggda för att vara miljösmarta, med fokus på låg energiförbrukning och hållbara materialval. De är också miljöklassade enligt den internationella miljöcertifieringen BREEM-SE nivå Excellent.

– Det som framför allt är unikt i detta projekt är storleken. Fabege har sju stora kontorsbyggnader under utveckling, men det här är det klart största projektet på nära 100 000 kvm. Det som varit både utvecklande och stundtals utmanande är kombinationen av projektets storlek, relativt snäv tidplan och en oerhört kunnig beställare med höga krav, säger Jimmy Gustafsson, fastighetstekniker på Fabege.

De moderna kontorsbyggnaderna är genomgående utrustade med den senaste tekniken, däribland brandlarm från SecuriFire.

– När det gällde brandlarmet utgick SEB från myndighetskraven och adderade sedan till egna ambitioner i stora delar av husen, säger Jimmy Gustafsson.

Assemblin hade hela elentreprenaden för projektet, däribland installation av brandlarm och utrymningslarm.

– Vi började vårt arbete i oktober 2015. När det gällde materialleverans, projektering och driftsättning av brandlarm och utrymningslarm gjorde vi upphandling av en certifierad anläggarfirma för uppdraget. Våren 2016 blev det klart att vi valde Telelarm, de kom med det bästa anbudet och vi har dessutom bra erfarenhet av dem sen tidigare, säger Tommy Olofsson, projektledare Assemblin.

Krav på stort och flexibelt system

Telelarm ingår i Great Security och bildar där affärsområde Solution. Great Security är det ledande privatägda säkerhetsföretaget i Sverige med en omsättning på drygt 500 miljoner kronor.

Inblandade i projektet var bland annat Fredrik Kinde, Telelarm/Great Security, Christer de Wahl, Elektroskandia, Thomas Eriksson, Telelarm/Great Security, Douglas Darlöf, Fabege och Fredrik Hällgren, Telelarm/Great Security.

– På Telelarm arbetar vi till cirka 70 procent med brandlarm och vi är SecuriFire-partner sedan flera år tillbaka. Vi anser att SecuriFire är såväl pris- som funktionsmässigt bättre än andra fabrikat. Elektroskandia är generalimportör av SecuriFire och som partner får vi kontinuerligt utbildning på brandlarmssystemen. Vi har också ett nära samarbete med Elektroskandia, som materielleverantör och logistikpartner. De ser till att få ut produkterna på plats i rätt tid och vi skickar även ofta med vårt eget material i samma leverans, säger Carl Lindström, projektledare Telelarm och fortsätter:

”Vi valde SecuriFire 3000, då vi ville ha ett stort och kompetent system som vi kunde bygga ut ordentligt”

– Vi började jobba med det här projektet för snart två år sen. Vi valde SecuriFire 3000, då vi ville ha ett stort och kompetent system som vi kunde bygga ut ordentligt. Samtidigt måste det vara flexibelt då vi förstod att det skulle bli många styrningsfunktioner.

Under byggtidens gång har brandlarmsanläggningen växt betydligt och det har blivit många  förändringar.

– Vi har haft ett mycket bra samarbete med Elektroskandias utesäljare Christer de Wahl och tillsammans har vi kunnat ta fram den bästa lösningen till kunden. Ett av många krav var att man i restaurangen ville ha svarta detektorer. Det var dock inga problem utan SecuriFire-fabriken kunde leverera detta, vilket är en unik service, säger Carl Lindström.

Brandlarmet bärare av många funktioner

Brandlarmsanläggningen omfattar bland annat 4 st SecuriFire 3000-centraler, cirka 3 600 st kombinerade rök- och värmedetektorer, 125 st larmknappar, 38 st sprinklerinterface, 410 st sirener (utöver det talade utrymningslarmet även 60 st sirener) och 380 st blixtljus.

– Systemet är programmerat för att fungera husvis men även hantera andra hus från samma panel, undantaget de nedre gemensamma planen. Varje hus har också en egen brandförsvarsentré, säger Carl Lindström och fortsätter:

SecuriFire-fabriken specialtillverkade svarta detektorer till restaurangen i fastigheten.

– Brandlarmet fick under projektets gång en allt större roll och blev med tiden bärare av många funktioner i fastigheten. Totalt är det cirka 250 relästyrningar och brandlarmet styr bland annat rökluckor, fläktar, dörrar, hissar, spjäll, fasadluckor, garageportar, nödbelysning, brandgasventilation etc. I stort sett allt kommunicerar via brandlarmet.

Telelarm beställde all materiel av Elektroskandia och det levererades till butiken i Solna. Där fick Assemblin en egen hylla från vilken de kunde hämta ut material till brandlarmsanläggningen.

– Det var en stor fördel att vi kunde hämta ut material i Elektroskandia-butiken. Då det var en stor byggnation kunde man annars bara få leveranser direkt till bygget på speciella slot-tider. Installationen av enheterna fungerade bra – vi drog kabel, monterade detektorer och kopplade in allt. Allt flöt på även om det var lite tajt med byggtiden, säger Tommy Olofsson.

Tidspress

I november 2016 började Telelarm montera brandlarmscentralerna och i januari 2017 startade man upp systemet.

– Bygget var försenat och det gjorde att det blev en stor tidspress. När vi driftsatte och provade av brandlarmet för hus 2 och 3, som skulle vara inflyttningsklara till första maj, fick vi jobba både dag och natt under tre månader. Det var en gedigen provning med alla de olika styrningarna från brandlarmet. Vid  driftsättningen av brandlarmet i hus 1 hade vi mer tid. Det här är en av de större brandlarmsanläggningar vi gjort och det har krävts stort engagemang av alla inblandade. Jag vill passa på att framhålla ett par av våra medarbetare, Fredrik Kinde, som jobbat med projekteringen och Fredrik Hällgren, som varit ansvarig för driftsättningen, säger Carl Lindström.

I maj 2017 kunde de första 3 000 SEB-anställda flytta in och nu under våren kommer resterande 1 500 medarbetare att ta plats på det nya kontoret.

– Vi är mycket nöjda med brandlarmanläggningen. Vi har fått ett system som är både smart och smidigt. Detektorerna arbetar proaktivt och förvarnar när de är smutsiga eller har nedsatt funktion av någon anledning. Vi kan enkelt anpassa olika sektioner och koppla ifrån till exempel sprinkler om vi utför kontroller eller arbeten då sprinkler inte får larma. En annan fördel är att händelser loggas så att vi kan utvärdera och fatta beslut. Dessutom kan vi koppla på ett webbgränssnitt för fjärrstyrning i framtiden om vi skulle vilja det, avslutar Jimmy Gustafsson.

Snabbfakta – brandlarmet SecuriFire på SEB:s nya huvudkontor

– 4 st SecuriFire 3000-centraler

– 3 600 st kombinerade rök- och värmedetektorer

– 125 st larmknappar

– 38 st sprinklerinterface

– 410 st sirener

– 380 st blixtljus.

– 250 relästyrningar