I slutet av augusti bjöd Elektroskandia tillsammans med tillverkaren Securiton slutkunder och partners på brandlarmsseminarium. Men på detta seminarium var det inte bara powerpointbilder på programmet utan här visades även ”live” hur olika detektortyper och specialdetektion reagerar i verklig miljö.

Per Hellström och Christer de Wahl från Elektroskandia tillsammans med Mika Laitinen från Securiton.

Per Hellström och Christer de Wahl från Elektroskandia tillsammans med Mika Laitinen från Securiton.

Halvdagsseminariet hölls i Räddningsskolans lokaler i Rosersberg utanför Stockholm. Under de två dagarna kunde man räkna in drygt 80 besökare.

– Med det här eventet ville vi visa upp det unika med våra produkter och att vi tror på dem, säger Christer de Wahl, utesäljare inom Tele, Data & Säkerhet på Elektroskandia. Därför genomförde vi testerna inför publik. Annars visas bara den här typen av produkter upp på mässor och liknande där man inte får se hur de verkligen fungerar. Vi ville bland annat visa upp skillnaderna mellan våra olika detektorer och vi hade därför kopplat upp ett antal multikriteriedetektorer med olika typer av detektering t.ex. rök, värme. Vi testade även CO detektor, ADW 535 linjär värmedetektor och ASD vårt aspirerande system. Testerna var mycket bra och vi fick positiv återkoppling från besökarna. Det här sporrar oss till att köra det här fler gånger och utveckla eventet. Jag vill också passa på att tacka Storstockholms Brandförsvar och Räddningsskolan för ett bra mycket samarbete kring seminariet.

 

Komplett program

Seminariet inleddes med en genomgång av SecuriFire-programmet och dess fördelar. Brandlarms-familjen består av modellerna SecuriFire 500, 1000, 2000 och 3000 samt ett fullt sortiment av detektorer för olika ändamål. Elektroskandia satsar nu mycket på att marknadsföra brandlarmet och har till exempel nyss lanserat den nya webbsidan www.securifire.se. Vidare arbetar man mycket med att synas i sociala medier. Och vill man se produkterna i verkligheten kan man besöka Elektroskandias showroom i Kista.

4y5a3267_1080 4y5a3272_1080

På plats fanns bland andra Mika Laitinen, area sales manager Northern Europe Securiton.

– Det har inte gjorts så mycket liknande tester inför kunder i andra länder, men jag tycker det här är ett utmärkt sätt att visa hur olika detektorer reagerar på olika slags bränder. Responsen från besökarna var bra och det var två lyckade dagar. Vi har ett gott samarbete med Elektroskandia, de är aktiva och har många idéer om vad vi kan göra mer tillsammans, säger Mika Laitinen.

Testerna sköttes av Peter Wissberg, brandmästare Storstockholms Brandförsvar.

Testerna sköttes av Peter Wissberg, brandmästare Storstockholms Brandförsvar.

Linjär värmedetektor ger tidigare detektering

En av slutkunderna som fanns på plats var Jan Braxenholm, projektledare larm och säkerhet på Järfälla kommun.

– Det var en väldigt bra övning. Det är bra för oss att hålla oss uppdaterade med det senaste. En fördel var också att det var mindre grupper och man fick tid till att tala med leverantören och andra slutanvändare. Vi har de flesta  fabrikaten av brandlarm inom kommunen, däribland ett antal anläggningar  med SecuriFire. En nyhet var SecuriFires linjära värmedetektor. Vi använder värmedetektorkabel runt våra fastigheter i dagsläget, men det är alltid av intresse att se nya och förbättrade produkter. Kan man få tidigare detektering så är det givetvis bra.  Elektroskandias sortiment och lagerhållning är ett stort plus om något händer och att det finns flera certifierade installatörer vilket underlättar för oss som kommun som lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU), säger Jan Braxenholm.

Grafiskt övervakningssystem spar tid

”Live-demonstrationerna” sköttes av Peter Wisseng, brandmästare Storstockholms Brandförsvar.

– Det var väldigt bra att få vara med på den här övningen och se vilken utveckling det är när det gäller detektorer. Intressant var det också att få se möjligheterna med att kunna ansluta brandlarmet till det grafiska övervakningssystemet AlViS. Att direkt i exempelvis en surfplatta kunna se var det brinner istället för att först behöva uppsöka brandtablån på platsen spar givetvis tid och innebär att vi kan göra en snabbare insats, säger Peter Wisseng.

 

Fakta – Linjär värmedetektor och Aspirerande system

ADW 535 – Linjär värmedetektor
Där traditionella detektorer når sina fysiska gränser, kommer värmedetektorn ADW 535 av linjetyp till sin rätt. Den smarta värmedetektorn av linjetyp fungerar perfekt, även under de svåraste förhållandena. Oavsett om det gäller helautomatisk övervakning av stora områden, att motstå frätande gaser, extrem fuktighet och höga temperaturer, eller att skilja mellan falsklarm och verklig fara – listan av krav för en ultramodern värmedetektor av linjetyp är både lång och detaljerad.

ASD – Aspirerande system
Samplingsdetektor ASD  har till uppgift att ta kontinuerliga luftprov i området som ska övervakas via ett eller två rörnät med samplingsrörinsugningsledningar, och föra luftproven vidare till en eller två röksensorer. ASD består av en larmenhet och ett eller två samplingsrörnät. Det finns flera insug i samplingsrören som är dimensionerade så att varje öppning tar in samma mängd luft.