Kravet: Ett stabilt brandlarm med hög driftsäkerhet som samtidigt är enkelt att handha.
Lösningen: Brandlarmet SecuriFire tillsammans med det överordnade grafiska systemet Alvis.

– Vi hade ett föråldrat brandlarm vid IKEA-varuhuset i Gävle. Det började bli svårt att få tag på reservdelar och det hade fallit för åldersstrecket. Därför började vi för ett par år sen titta på att byta till ett nytt brandlarmsystem, berättar Ferdinand Berglund, fastighetsförvaltare för östra regionen på IKEA Fastigheter. Regionen omfattar varuhusen i Kungens Kurva, Västerås, Borlänge och Gävle.

 

Med hjälp av det överordnade grafiska systemet Alvis har Jenny Eriksson, HR generalist och utrymningsledare vid IKEA Gävle, full kontroll över anläggningen.

Med hjälp av det överordnade grafiska systemet Alvis har Jenny Eriksson, HR generalist
och utrymningsledare vid IKEA Gävle, full kontroll över anläggningen.

Upphandling

IKEA gick under hösten 2013 ut med en upphandling om installation av nytt brandlarm.

– Vi ville att det nya brandlarmet skulle vara stabilt med hög driftsäkerhet, för att minimera driftstörningar. Det skulle också vara lättarbetat i driften. Vi vill minimera alla felkällor vad gäller handhavande etc. Det får stora konsekvenser att utrymma ett helt varuhus och därför måste det vara så enkelt som möjligt för de som ska handha systemet, säger Ferdinand Berglund.

JT Security vann upphandlingen. Företaget arbetar med installation, driftsättning och service inom säkerhet som brandsäkerhet, passersystem, videobevakning, inbrottslarm och kommunikation. JT Security är en av Elektroskandias utvalda återförsäljare av brandlarmet SecuriFire och de har arbetat med systemet i fyra år.

”Vi ville att det nya brandlarmet skulle ha hög driftsäkerhet och vara enkelt att handha”

– Vi föreslog brandlarmet SecuriFire och det överordnade grafiska systemet Alvis, säger Thomas Rosén på JT Security AB. SecuriFire är ett modernt brandlarmsystem som är enkelt att sköta och man kan bygga ut en anläggning stegvis. I och med att systemet ansluts till Alvis så blir det mycket enklare och flexiblare för kunden. Man får upp hela systemet på sin dator, med ritningar över lokalerna där varje detektor är utmärkt. Vid larm slipper man därför gå ut till brandförsvarstablån för att kontrollera vart brandlarmet aktiverats. Man kan istället direkt på sin dator se vad som hänt och vidta åtgärda. Vid ett tillbud spar man tid och kan handla snabbare.

 

Thomas Lindberg, Elektroskandia, Lina Sjöström Risbecker, operations manager vid IKEA Gävle samt Thomas Rosén, JT Security, på Tag-det-själv lagret. I bakgrunden syns de samplande detektorerna till brandlarmet SecuriFire.

Thomas Lindberg, Elektroskandia, Lina Sjöström Risbecker, operations manager vid IKEA Gävle samt Thomas Rosén, JT Security, på Tag-det-själv lagret. I bakgrunden syns de samplande detektorerna till brandlarmet SecuriFire.

Överskådligt och enkelt

Innan IKEA bestämde sig för Alvis gjordes ett studibesök på Stockholmsmässan, som har ett system installerat.

– Det vi såg och hörde av användarna där övertygade oss om att det här var rätt lösning även för oss. Systemet blir mer överskådligt och det blir enklare för den som sitter vid systemet att guida den personal som har säkerhetsjour rätt via telefon vid ett larm och göra en insats, säger Ferdinand Berglund.

Installationen tog cirka fyra månader och skedde under sommaren och första delen av hösten 2014. Förutom övervakningssystemet Alvis och brandlarmcentralen SecuriFire installerades totalt cirka 400 st enheter i form av värmedetektorer, rökdetektorer och larmknappar. Dessutom installerades två samplingsdetektorer i Tag-det-själv lagret, där det är 9,5 meter högt i tak.

Brandförsvarstablå Securifire.

Brandförsvarstablå Securifire.

– Samplande detektorer är intelligentare än rökdetektorer då de lär sig kringmiljön och reagerar därmed snabbare vid en brand. Men framför allt är det effektivare ur underhålls- och servicesynpunkt då man inte behöver komma upp i takhöjd på 9 meter för att kontrollera samplingsdetektorerna, säger Thomas Rosén.

– Med kombinationen SecuriFire och Alvis finns även möjligheter att vi kanske i en framtid kan jobba med systemet via mobiler och läsplattor. En annan fördel är att Alvis är fabrikatsoberoende och att man även kan ansluta andra säkerhetssystem och från ett ställe ha överblick över alla system, säger Ferdinand Berglund.