För cirka tio år sedan började SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, att aktivt se över sitt skadeförebyggande arbete. En åtgärd var att installera värmedetektorer på sina förskolor. Efter det har SISAB drastiskt minskat antalet bränder och även fått sänkta försäkringspremier.

SISAB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar cirka 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm. SISAB arbetar målmedvetet med att minska kostnaderna för skadegörelse på sina fastigheter, ett arbete som gett resultat.

– För tio år sedan intensifierade vi det skadeförebyggande arbetet, vilket bland annat inneburit att mellan år 2006 och 2016 har kostnaderna för bränder sjunkit med hela 96 procent, berättar Niklas Dalgrip, chef Driftavdelningen SISAB.

 

SISAB investerar i linjär värmedetektor. Takfotslarmet är väldigt diskret monterat.Takfotslarm

Säkerhetsresurs i Stockholm AB har sedan år 2008 avtal med SISAB gällande installation av säkerhetssystem.

– År 2007 beslutade SISAB att takfotslarm skulle installeras på enplansbyggnader med öppen takfot på förskolor i utsatta områden. Takfotslarm är en värmedetektor av linjetyp som ger skydd vid fasadbrand. Det består av ett tunt rör som monteras runt fastigheten  på några meters höjd vid takfot och husgavel. Röret är kopplat till en tryckgivare inne i förskolan och vid stark värme på röret skickas larm till SISAB:s bevakningsbolag, som kontrollerar om brand uppstått och tillkallar räddningstjänst vid behov, säger Magnus Jonsson, Säkerhetsresurs.

 

Slipper falsklarm

Fram till nu har Säkerhetsresurs installerat takfotslarm på cirka 200 förskolor.

– Från början hade vi ett annat fabrikat men vi har nu gått över till den linjära värmedetektorn SecuriSens ADW 535 från Elektroskandias leverantör Securiton. De bägge systemen har samma kostnad, men SecuriSens ADW 535 har mycket bättre funktion. Med det andra fabrikatet kunde det bli falsklarm när det var snabba temperaturväxlingar mellan hög- och lågtryck under vår och sommar eller vid temperaturförändringar vid fasadtvätt. Det slipper vi med SecuriSens ADW 535. En annan fördel är att systemet inte slås ut av åska, vilket kunde vara fallet med det tidigare systemet, säger Magnus Jonsson.

Snabb detektering

Takfotslarm ger en otroligt snabb detektering vid brand och förkortar utryckningstiden.

– Satsningen på takfotslarm har också inneburit att SISAB fått sänkta försäkringspremier, vilket gjort att man tjänat in hela sin investering, berättar Niklas Dalgrip.

Ett annat exempel på åtgärd med framkantsteknik är att byta ut kopparkabel som tidigare dragits mellan huskroppar till fiber. På så sätt slipper man spridning av åsknedslag till övriga huskroppar.

 

Kundunika lager för snabb service

Säkerhetsresurs har samarbetat med Elektroskandia under många år.

– Från början var det bara förläggningsmateriel men sedan vi fick avtalet med SISAB har vi lagt allt inköp av säkerhetsmateriel på Elektroskandia och i dag levererar de säker 80 till 90 procent av all vår materiel. De har även försett oss med kundunika lager med våra mest frekventa produkter, dels vid skolan Nya Elementar dels hos oss i Årsta. Det fungerar väldigt bra och innebär att vi alltid kan ge våra kunder snabb service utan att själva behöva bygga upp egna lager. Elektroskandia är också väldigt flexibla och lägger upp allt det vi behöver på lager åt oss. De är också mycket bra på att leverera, beställer vi på eftermiddagen så har vi materielen morgonen efter. Det är svårslaget, avslutar Magnus Jonsson.

 

Snabb detektion med SecuriSens ADW 535

– Där traditionella detektorer når sina fysiska gränser, kommer värmedetektorn
SecuriSens ADW 535 av linjetyp till sin rätt. Den smarta värmedetektorn av linjetyp fungerar perfekt, även under de svåraste förhållandena.

– Ett sensorrör (koppar, rostfritt stål eller teflon) fyllt med vanlig luft installeras i det område som ska övervakas. En helektronisk trycksensor registrerar permanent trycket i sensorröret. Detta övervakas konstant i bearbetningselektroniken och jämförs med larmkriterier.

– Den dynamiska värmevaktstekniken (DHW) ser till att en kortvarig temperaturökning orsakad av omgivningsförhållandena inte medför ett falsklarm.