Efterfrågan på brandlarm växer och allt fler väljer SecuriFire, som marknadsförs och säljs av Elektroskandia. För att säkerställa kvaliteten fram till driftsatt system samt service och support har Elektroskandia byggt upp ett nät av SecuriFire-partners runt om i Sverige. Antalet partners växer stadigt och ett av de företag som nyligen genomgick utbildningen och blev diplomerade är Vallacom AB.

Vallacom är ett elinstallationsföretag som huvudsakligen arbetar i Östergötland. Företaget har cirka 50 anställda och kontor i Linköping och Norrköping. Sedan ett par år tillbaka ingår Vallacom i installationskoncernen Instalco, som består av över 30 bolag och är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri.

– Vi gör mycket som andra elfirmor inte gör och är mer specialiserade. Nu arbetar vi mycket med fibernät, IMD Individuell Energimätning, KNX, solceller, laddstolpar samt passersystem. Det är stort fokus på samhällsnytta, energieffektivisering och miljö. Vi har mycket avtalskunder, bland annat kommunala bolag, men gör även jobb åt andra elfirmor, berättar Henrik Ahlin, marknadschef på Vallacom AB.

 

Startat brandlarmsavdelning

Under våren gick sex personer från Vallacom utbildning hos Elektroskandia och företaget är nu SecuriFire-partner.

– Brandlarm passar mycket bra in i vår produktportfölj och är ytterligare ett ben för oss att stå på. Vi har tidigare endast installerat men ej kunnat driftsätta brandlarm, då vi inte var godkänd anläggarfirma. Förfrågan har kommit från våra kunder som velat att vi ska kunna ta totalansvaret och även driftsätta. Det krävs dock tid och investeringar för att dra igång en brandlarmsavdelning. I och med att vi nu ingår i Instalco fick vi mer muskler och möjlighet att kunna göra den här satsningen, säger Henrik Ahlin.

 

Ökande marknad för brandlarm

Vallacom har samarbetat med Elektroskandia under många år och köper mycket elmateriel härifrån.
– När vi valde vilket brandlarmsfabrikat vi skulle satsa på, var huvudkriterierna att produkterna skulle ligga i framkant samt vara prisvärda. Viktigt var också att vi kunde få bra uppbackning av leverantören med support och service samt att vi själva slapp hålla lager. Valet var enkelt – SecuriFire från Elektroskandia, säger Henrik Ahlin.

Flera brandlarmsprojekt har genomförts och nya är på gång såväl inom nybyggnation som i ROT-projekt, bland annat till några tillfälliga baracker i Norrköping samt till ett par större ROT-renoveringar och nyproduktioner i Linköping.

– Vi ser att det är en ökande marknad för brandlarm inom allt fler fastigheter. För oss är det viktigt att vara med när tåget går. Därför känns det mycket bra att vi kan göra den här satsningen nu tillsammans med Elektroskandia och SecuriFire, avslutar Henrik Ahlin.