Älvkarleby kommun har flertalet fastigheter försedda med olika typer av säkerhetssystem. För att få ökad kontroll och förkorta insatstiden vid händelser har man valt att investera i det grafiska övervakningssystemet AlViS.

– Vi har ett antal olika objekt försedda med brandlarm, inbrottslarm och passagesystem. Objekten ligger utspridda inom kommunen och om något blivit fel har det ibland tagit tid att åka ut för att kontrollera och åtgärda. Vi var ute efter en plattform som innebar att vi från ett ställe kunde ha kontroll över alla våra olika säkerhetssystem och styra vissa funktioner, säger Martin Nilsson, beredskaps- och säkerhetssamordnare i Älvkarleby kommun.

Onödiga utryckningar

alvis-1138_400pxJT Security inledde samarbete med Älvkarleby kommun för fyra år sedan. De har avtal med kommunen om service på alla säkerhetsanläggningar.
– Vi har under åren haft många onödiga utryckningar, ibland på grund av strömavbrott, ibland när vi besökt objekten kunde brandlarmet stå avställt. Man hade helt enkelt glömt att sätta på det efter att arbeten var utförda i fastigheten, säger Thomas Rosén på JT Security.

Ansvariga från Älvkarleby kommun var på ett seminarium som Elektroskandia arrangerade i Gävle. Här visades bland annat det grafiska övervakningssystemet AlViS.
– De blev intresserade och kort därefter besökte vi dem, tillsammans med Elektroskandias säljare Thomas Lindberg för att demonstrera systemet, säger Thomas Rosén.

Fabrikatsoberoende

Älvkarleby kommun har flera olika säkerhetssystem att hålla reda på. I nya installationer har man gått in för brandlarmet SecuriFire, men det finns också Panasonic EBL brandlarmsystem samt inbrottslarmsystemen Galaxy samt Siemens SPC.
– Det unika med AlViS är att det är ett öppet system och fabrikatsoberoende. De flesta  fabrikats säkerhetssystem är kompatibla med AlViS. Handhavandet kan skräddarsys efter kundens behov. Vi har tidigare gjort några AlViS-anläggningar, bland annat till IKEA i Valbo, och vi förstod att det här skulle vara en lösning på deras problem, säger Thomas Rosén och fortsätter:
– Med ett överordnat system som AlViS får man kontroll över sina anläggningar och man sparar pengar genom färre larmutryckningar och kan enkelt ta hand om oönskade larm. Man kan vid aktiverat larm enkelt gå in och titta vad som hänt. Det går också att snabbare ringa in problem, vilket rum som ofta larmar och om det beror på felaktiga detektorer eller handhavandefel. Fördelarna med systemet är många.

alvis-1039_1080px

 

Tre anslutna objekt

Älvkarleby kommun beslöt att investera i AlViS och till att börja med ansluta tre objekt till systemet, två skolor och en brandstation.
– Kunden köper licenser för de olika system som ska kunna anslutas, därefter kommer vår leverantör SVA Systems ut och driftsätter systemet. De läser in orienteringsritningar och lägger in larmpunkter på ritningen. De lägger även upp behörighetskategorier, en del ska kanske bara kunna titta i systemet medan andra även ska kunna göra åtgärder, säger Thomas Lindberg.

alvis-1101_400pxNav för alla säkerhetssystem

AlViS har nu varit igång i Älvkarleby kommun sedan sommaren.
– I AlViS får man upp en karta över kommunen och man kan sen klicka på respektive ort och därefter på de skolor, äldreboenden m.m. som finns anslutna. Allt kan de ansvariga se på två fasta arbetsstationer i kommunen. Det finns även möjlighet att gå in på AlViS via mobilen eller läsplatta. När det gäller service har vi tillträde till vissa delar i systemet. Det gör att vi kan gå ner och titta på komponentnivå och därmed ha med oss rätt delar när något blir fel, säger Thomas Rosén.

På Älvkarleby kommun är man mycket nöjd med det grafiska övervakningssystemet.
– Med AlViS kommer vi att spara tid och förkorta insatstiden för räddningstjänsten. Vid larm kan de direkt i sin läsplatta se varifrån det larmar och direkt åka till den aktuella platsen istället för att först behöva gå till centralen vid objektet. Systemet är också mycket enkelt att använda och förstå. Som nästa steg planerar vi nu att kunna gå vidare och ansluta AlViS till alla våra skolor, förskolor och förvaltningsbyggnader. Med alla anläggningar anslutna kommer vi att kunna använda systemet som ett nav för våra säkerhetssystem i kommunen, säger Martin Nilsson.

 ”Det unika med AlViS är att det är ett öppet system och fabrikatsoberoende”

 

AlViS – Grafiskt övervakningssystem

– AlViS är en grafisk helhetslösning av fysisk säkerhet och drift oavsett underliggande fabrikat så som kameraövervakning, inbrottslarm, passersystem, brandlarm, processer, temperatur etc. Detta innebär att man som användare kan se och manövrera alla sina anläggningar i en och samma plattform och grafiskt få en uppfattning om var något hänt.

– Fördelarna med en grafisk övervakning och kontroll plattform är att man som användare snabbt ser när något händer. Man kan planera insats och minimera skaderisk och tid genom snabbare hantering av ärendet.

– AlViS är en öppen och fabrikatsoberoende plattform vilket innebär att alla typer av undersystem kan anslutas oavsett vilket fabrikant som tillverkar dem.Som operatör behöver man bara lära sig en plattform istället för ett antal separata system.

– AlViS finns installerat på över 2.000 anläggningar världen över, allt från kärnkraftsanläggningar, militära faciliteter, sjukhus och kriminalvård till kraftverksstationer, industrier, gallerior, kontor och verkstäder.